Nyheter

Parkeringar

Styrelsen tittar på möjligheten att skapa ett antal besöksparkeringar inom området. Dessa kommer vara i form av betalparkeringar där betalning sker via SMS eller parksters app. Styrelsen återkommer med mer information längre fram om detta.

Styrelsen har också blivit uppmärksammad på att de 15-minutersparkeringar som föreningen har och som är till för på- och avlastning har missbrukats och använts för längre tids parkering. I vissa fall för parkering i flera dagar. Under sommaren har styrelsen haft dialog med Parkando som ansvarar för parkeringarna i området och de har intensifierat parkeringsövervakningen i området. Under sommaren har ett flertal bilar erhållit kontrollavgift och styrelsen vill därför uppmärksamma alla medlemmar på att det nu är en mer regelbunden kontroll av parkeringarna i området och att ni säkerställer att era besökare använder de betalparkeringar som finns i Bromma då det är ökad risk för kontrollavgift att inte följa parkeringsreglerna inom föreningens område.

Poolgruppen

Vi har haft möjlighet att hålla poolen öppen samtliga dagar under juni och juli vilket vi ska ge poolgruppen en stor eloge för. Vi vill gärna kunna hålla poolen öppen även under augusti månad men då krävs att det är fler som deltar i poolgruppens arbete. Om du är intresserad av att hjälpa till tag gärna kontakt med styrelsen eller gå med i facebookgruppen ”Poolgruppen Bromma Tracks”.

Aktuella datum

Glöm inte att notera den 12 november i din kalender för extra stämma om reviderade stadgar samt den 9 december för ordinarie föreningsstämma där vi bland annat väljer ny styrelse. Samtliga stämmor äger rum klockan 18.30 och i Kyrkan vi Brommaplan. 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

 

Nyckelservice

Idag har föreningen avtal med Sickla Låsteknik dit du vänder dig om du önskar beställa extra nycklar. Flera medlemmar har framfört önskemål om att föreningen ska byta till en leverantör närmare Bromma. Styrelsen har diskuterat frågan och gjort bedömningen att det inte är aktuellt att byta leverantör under garantitiden.

Styrelsen vill också upplysa medlemmarna om att det är möjligt att beställa extra nycklar mot postförskott och på så sätt slippa behöva åka till Sickla Låsteknik vid Globen. Kostnaden för postförskott står medlemmarna själva för.  

Upphandling av ny elleverantör

Inför att nuvarande avtal med föreningens elleverantör går ut så har styrelsen tagit in offerter från flera leverantörer. Styrelsen har nu beslutat att byta leverantör. Det nya avtalet kommer att gälla från och med 1 oktober 2019.

Genom detta byte räknar styrelsen med att minska föreningens elkostnader med 20 procent vilket motsvarar ungefär 100 000 kronor per år.

Ordningsregler för poolen

Det är fantastiskt att se att poolen är så uppskattad och väl använd. Den är verkligen en tillgång för föreningen och oss medlemmar. Styrelsen påminner om de ordningsregler som gäller för poolen och som du kan ta del av på föreningens hemsida. Bland annat är det inte tillåtet att ha föremål av glas vid poolen med hänsyn till olycksrisken och det är inte tillåtet att äta inom poolområdet.

Återvinningsrummet

Med anledning av de återkommande problemen med ordningen i återvinningsrummet så har styrelsen beslutat att på försök begränsa öppettiderna. Styrelsen kommer att återkomma längre fram med vilka dagar och tider som återvinningsrummet kommer hålla öppet. Övriga dagar och tider kommer medlemmarna hänvisas till Bromma återvinningscentral på Linta gårdsväg 16. Tills styrelsen meddelat den nya information så är återvinningsrummet öppet som vanligt.

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler.

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

GLAD SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN!

Aktuellt från styrelsen

Vi vet att det finns stora och höga förväntningar på vad styrelsen ska kunna åstadkomma nu när vi boende äntligen fått ta över föreningen. Vi vill därför informera er om den prioritering som styrelsen satt för sitt arbete till den ordinarie årsstämman i december.

Vi har tre stora utmaningar som prioriteras av styrelsen. Dels handlar det om att säkerställa att det beslut som fattades på den extra föreningsstämman att riva upp markförsäljningen också genomförs. Med stor sannolikhet så kommer stämmans beslut att bli föremål för rättslig prövning vilket styrelsen har beredskap för. 

Vidare kommer styrelsen säkerställa att föreningen har anlitat rätt kompetens inför den tvåårsbesiktning som ska genomföras i mars nästa år. Detta för att säkerställa att de påpekanden som finns också åtgärdas av byggaren.  Styrelsen kommer anlita särskild konsult för detta arbete.

Slutligen är det styrelsens tydliga ambition att få kontroll på föreningens kostnader med målsättningen att få ned de ”onödiga kostnaderna”. Detta för att få ekonomiskt utrymme att prioritera investeringar och insatser som ökar vår trivsel och säkerhet. Genom att ha kontroll på kostnaderna är det styrelsens målsättning att klara framtida investeringar utan att behöva höja avgiften.   

Styrelsen har för avsikt att på en kommande föreningsstämma redovisa arbetet med ekonomin samt en plan för investeringarna.

 

Avgift för avier per post

Från och med den 1 augusti 2019 kommer föreningen ta ut en avgift för avier som skickas med post. Avgiften kommer vara på 7,50 kronor per avi  vilket är självkostnaden för porto. 

Vi ser gärna att avier skickas med e-post. Om du inte önskar betala den särskilda avgiften så tag kontakt med Ekerö Redovisningsbyrå  . Ange vilken förening (Brf Bromma Tracks) och lägenhetsnummer du har.

 

Information om tidigare gjord radonmätning

Radonmätningar genomfördes i ett urval av lägenheter mellan den 25 januari och 11 april 2018.

Gränsvärdet för radon enligt BBR är 200 Bq/m3 och samtliga radonmätningar visar halter betydligt under detta gränsvärde.

Om du vet att det genomfördes en radonmätning i din lägenhet och du önskar ta del av resultatet för den så kan du ta kontakt med styrelsen på

 

Rabatt på tapeter och målarfärg

Bostadsrättsföreningen har blivit medlem i Fastighetsägarna vilket innebär att vi medlemmar kan få rabatt hos Måleributiken i Alvik. Vi får där 20 procent rabatt på lagervaror och 10 procent rabatt på beställningsvaror. Medlemsrabatten gäller på ordinarie priser och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Rabatten gäller ej på nettoprissatta varor.

Uppge i butikens kassa att bostadsrättsföreningen är medlem i Fastighetsägarna samt medlemsnummer 62248.

 

Föreningens e-post

Vi har förstått att de mail som styrelsen skickar från e-postadressen har en tendens att hamna i skäpposten så ta gärna för vana att titta i skräpposten då och då, inte minst om du skickar mail till styrelsen och väntar på svar.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

 

 

Ny styrelse

Vid en extra stämma den 24 april så valdes en ny styrelse för föreningen. Styrelsen vill tacka för det förtroende som ni medlemmar gett oss och vi ska göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl. Styrelsen har nu konstituerat sig enligt följande;

Robert Noord, ordförande

Andreas Hallbeck, vice ordförande

Angelica Nordström, kassör

Siavoush Fallahi, sekreterare

Pierre Khalil, suppleant och vice kassör

David Östling, suppleant

Dick Bennich, suppleant

Ni når styrelsen på e-post;

Beslut om att upphäva tidigare beslut

Vid en extra stämma den 24 april så beslutades enhälligt att upphäva det tidigare stämmobeslutet från den 13 juni 2018 att sälja del av fastigheten Stockholm Linneduken 1 samt att återkalla ansökan om planbesked. Vidare beslutade stämman att medge talan i mål T 12218-18.

Styrelsen håller nu på att verkställa stämmans beslut.

Återvinningsrummet

Styrelsen har beslutat om en extra tömning av återvinningsrummet då det ligger grovsopor och elektronik i rummet som INTE ska slängas i återvinningsrummet. Medlemmar ansvarar själva för att grovsopor och elektronik transporteras till Bromma återvinningsstation. Kostnaden för varje extra tömning är mellan 2 000 – 3000 kronor. Styrelsen kommer under året att arbeta fram en strategi för hur vi ska få ordning på återvinningsrummet som presenteras för medlemmarna på en kommande stämma eller informationsmöte. Har du förslag på vad föreningen kan göra för att få ordning på återvinningsrummet och hålla kostnaderna nere så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.

Öppning av poolen

Preliminärt datum för öppning av poolen är lördagen den 25 maj. Styrelsen återkommer med information och inbjudan till öppningen. Förra året lyckades vi hålla poolen öppen alla dagar under säsong vilket var fantastiskt. Vi har samma ambition i år men en förutsättning för detta är att det finns medlemmar som är beredd att engagera sig i poolgruppen och där hjälpa till med provtagning, öppning och stängning. Anmäl ditt intresse till eller i facebookgruppen.

Fasaden på fastigheten

Som flera medlemmar noterat så blev det i vintras en skada på fasaden i samband med att plogning skedde. Måndagen den 13 maj har entreprenören Berg och landskap bokat in åtgärd. Arbetet går på underentreprenörens försäkring.

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Bilder på föreningen

Vi behöver fina bilder på vårt område och föreningen som vi kan lägga ut på vår hemsida. Om du har tagit en bild som vi kan få använda till hemsidan så får du gärna maila till oss i styrelsen.