Nyheter

Lägre räntor på föreningens lån

I början på april förhandlade styrelsen om ny ränta för ett av föreningens lån. Styrelsen valde att binda lånet på tre år till en ränta på 0,6% vilket är en halvering av räntan.  Styrelsen räknar med att kostnaden för detta lån minskar med 230 000 kronor per år. Nästa lån löper ut i april nästa år och även då räknar styrelsen med att kunna få ner räntan rejält. 

 

Container för grovsopor tillgänglig den 8-10 maj

Föreningen har hyrt in en container den 8-10 maj för insamling av grovsopor. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

Följande får INTE slängas;

 

·         Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri

·         Kylmöbler

·         Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver

·         Lysrör, lågenergilampor

·         Bekämpningsmedel

·         Frätande ämnen

·         Färgrester, lösningsmedel och lim

·         Asbest

·         Explosivt avfall

·         Stoft och aska

·         Riskavfall

·         Oljor

·         Batterier

·         Bildäck

 

Kompletterande garantibesiktning

Ni som missade garantibesiktningen och önskar få en utförd har möjlighet att beställa en kompletterande garantibesiktning. Besiktningsexperten har avsatt tid den 28-29 april för kompletterande besiktningar. Kostnad för kompletterande besiktningen får ni själva stå för och bokning av tid sker direkt med Besiktningsexperten på mail .    

 

Nya parkeringsplatser

Arbete pågår med att ställa iordning nya parkeringsplatser på den stora ytan framför Klädesvägen 38. I samband med detta har också en mur byggts för att nya tujor som kunna planteras då de tidigare tujorna dog för att det var för lite jord. Dessa tujor ska fungera som bländskydd.

När parkeringen är iordningsställd har styrelsen för avsikt att flytta upp nuvarande besöksparkering i garaget till den nya parkeringen.

Medlemmar har uttryckt oro för att dessa nya parkeringsplatser kommer leda till ökad trafik på föreningens mark. Styrelsen tittar på vilka åtgärder som kan vidtas för att öka trafiksäkerheten i området och få ned hastigheten.

Ljusslingor på balkongerna/uteplatserna

När det blåser mycket ute får föreningen in synpunkter från medlemmar om att det finns ett metalliskt ljud som stör. I samråd med föreningens tekniska förvaltare är slutsatsen att det är de ljusslingor som satts upp på balkongerna/uteplatserna som skapar dessa ljud. Om du har ljusslinga på din balkong eller uteplats ber vi dig att surra fast dem ordentligt så att de inte rör sig när det blåser ute. 

Nya planteringar

Styrelsen har inlett ett arbete med att beställa nya växter till de planteringar som finns framför uteplatserna/balkongerna samt på föreningens innergård. Styrelsen vill därför påminna om att dessa planteringar tillhör föreningens mark. Det är inte tillåtet att ställa ut avskärmningar i form av staket eller blomlådor som täcker dessa planteringar. 

Styrelsen har också inlett ett arbete med att ta fram enhetliga riktlinjer för hur insynsskydd ska se ut på balkonger och uteplatser. Styrelsen kommer återkomma med information om dessa när de är fastställda.

Styrelsen välkomnar stora och små till ett påskmingel på innergården lördagen den 11 april klockan 14.00.
 
Det är många som på grund av rådande situation har fått sina påskplaner ändrade och är kvar i Bromma. Vi vill gärna erbjuda ett alternativ till dessa planer på annan ort och bjuder in till ett mingel utomhus. 
Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd, tvättar händer och dyker inte upp om man känner sig minsta sjuk/förkyld.
 
Föreningen bjuder på grillad korv, kaffe och påskgodis. Alla yngre påskkärringar får ett eget litet påskägg att ta hem. 
 
Välkomna!
 
 

 

 
 
 

Vårstädning
Nu på fredag kommer Fastighetsägarna service att genomföra en första grovsopning. En andra mer ”finsopning” kommer ske vid senare tillfälle. Fastighetsägarna service har inget exakt datum för denna andra sopning än men kommer att genomföras den närmaste framtiden. Enligt uppgift kräver ingen av dessa sopningar flytt av bilar som står parkerade utomhus.  
 
I samband med den sopning kommer även loftgångarna att sopas. Målsättningen är att detta ska ske nu på fredag men då Fastighetsägarna service är något högt arbetsbelastade för tillfället p.g.a. rådande virusläge i samhället så kan det flyttas framåt ett par veckor. 
 
Garagestädning
Onsdagen den 22 april mellan klockan 08.00-12.00 genomförs garagestädning.  
 
Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garaget under denna tid så
att vi kan få ett så rent garage som möjligt.

Med start måndagen den 30 mars genomförs arbeten med att anlägga parkeringsplatser på den grusade ytan föreningen har i östra delen av vår fastighet (bakom Klädesvägen 38). Arbetet kommer att ske vardagar mellan kl 07:00-18:00.

Det kan bli aktuellt med att arbete behöver göras även någon helgdag. Det sker i så fall mellan kl 09:00-18:00.
 
Arbetet beräknas ta cirka en månad

För att inte riskera skador på parkerade fordon så är det vissa parkeringsplatser som inte får användas under tiden då arbete pågår. Se inklistrad bild nedan för att se vilka parkeringsplatser som berörs. Om ni berörs vänligen tag kontakt med styrelsen för att erbjudas en ersättningplats.
 
Det kommer också vara ett förbud mot att parkera längs med spåret, d.v.s. Klädesvägen 28-36. Detta för att arbetstransporter ska komma fram. Under den aktuella perioden kommer parkeringsövervakningsbolaget att rondera oftare.

Entreprenör som utför arbetena är S46 mark och väg.
 
På grund av covid-19 och dess medföljande omständigheter kan det förekomma eventuella förseningar med arbetet. Detta hoppas vi självklart kunna undvika men vi önskar förståelse om det skulle inträffa.
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 
 
 
 

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

 

  • Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar
  • Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
  • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
  • Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta
  • Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket

 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårds­rådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13. Folkhälsomyndigheten har också smittskyddsinformation på olika språk.