Nyheter

Vårstädning
Nu på fredag kommer Fastighetsägarna service att genomföra en första grovsopning. En andra mer ”finsopning” kommer ske vid senare tillfälle. Fastighetsägarna service har inget exakt datum för denna andra sopning än men kommer att genomföras den närmaste framtiden. Enligt uppgift kräver ingen av dessa sopningar flytt av bilar som står parkerade utomhus.  
 
I samband med den sopning kommer även loftgångarna att sopas. Målsättningen är att detta ska ske nu på fredag men då Fastighetsägarna service är något högt arbetsbelastade för tillfället p.g.a. rådande virusläge i samhället så kan det flyttas framåt ett par veckor. 
 
Garagestädning
Onsdagen den 22 april mellan klockan 08.00-12.00 genomförs garagestädning.  
 
Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garaget under denna tid så
att vi kan få ett så rent garage som möjligt.

Med start måndagen den 30 mars genomförs arbeten med att anlägga parkeringsplatser på den grusade ytan föreningen har i östra delen av vår fastighet (bakom Klädesvägen 38). Arbetet kommer att ske vardagar mellan kl 07:00-18:00.

Det kan bli aktuellt med att arbete behöver göras även någon helgdag. Det sker i så fall mellan kl 09:00-18:00.
 
Arbetet beräknas ta cirka en månad

För att inte riskera skador på parkerade fordon så är det vissa parkeringsplatser som inte får användas under tiden då arbete pågår. Se inklistrad bild nedan för att se vilka parkeringsplatser som berörs. Om ni berörs vänligen tag kontakt med styrelsen för att erbjudas en ersättningplats.
 
Det kommer också vara ett förbud mot att parkera längs med spåret, d.v.s. Klädesvägen 28-36. Detta för att arbetstransporter ska komma fram. Under den aktuella perioden kommer parkeringsövervakningsbolaget att rondera oftare.

Entreprenör som utför arbetena är S46 mark och väg.
 
På grund av covid-19 och dess medföljande omständigheter kan det förekomma eventuella förseningar med arbetet. Detta hoppas vi självklart kunna undvika men vi önskar förståelse om det skulle inträffa.
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
 
 
 
 

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

 

  • Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar
  • Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
  • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
  • Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta
  • Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket

 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårds­rådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13. Folkhälsomyndigheten har också smittskyddsinformation på olika språk.

      

Styrelsen har tecknat avtal med Fastighetsägarna Service som från och med den 1 mars 2020 är föreningens nya tekniska förvaltare. Avtalet innebär att föreningen inte kommer anställa en vaktmästare utan Fastighetsägarna Service ska utföra de arbetsuppgifter som vår vaktmästare tidigare utförde. Fastighetsägarna Service tar över lokalvården från och med den 1 maj och poolen kommer skötas av Cemi även denna säsong. Nästa år är ambitionen att Fastighetsägarna Service också tar över driften av poolen.

För dig som medlem innebär det att felanmälningar fortfarande sker via föreningens hemsida men att ni via länken kommer till en annan portal där ni anmäler fel och beställer jobb ni önskar utförda.

Styrelsen återkommer inom kort med mer praktisk information om bytet samt prislista för jobb som ni kan beställa via Fastighetsägarna Service.

Vi tackar SSM Property Services för den tid som varit.