Om du som bostadsrättsinnehavare önskar beställa tjänster från Fastighetsägarna service gör du det på 08-617 76 00 eller . Kostnaden för dessa arbeten debiteras dig som beställare. 

Här kan du ta del av deras fastprislista. Utöver dessa tjänster utför Fastighetsägarna service andra sorters arbeten i er lägenhet mot en timkostnad, allt från fönstertätning och snickeribeslag till enklare el- och rörarbeten. 

Namnändring på postlådor och i informationstavlor vid entréer beställs direkt av styrelsen på