Fastighet

Felannmälan görs till Fastighetsägarna service på nummer 08-617 76 00. Öppettider är måndag till torsdag 07.00-17.00 och fredag 07.00-16.00. Du kan också göra din felanmälan på   

Vid felanmälan ska du ange;

Brf Bromma Tracks
Namn
Adress
Lägenhetsnummer (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr)
Telefon
 

Det är föreningens stadgar som avgör vem som ska stå för kostnad för åtgärd. Där står bland annat att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för lägenhetens inre (väggar, golv, tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster samt de anordningar för vatten, avlopp, elektricitet och ventilation som bostadsrättshavaren försett lägenheten med. 

Akuta ärenden med fara för person eller fastighet anmäls direkt till ouren på nummer 08-657 64 50. Jouren ska enbart kontaktas om det finns risk för skada på egendom eller fastighet. Även kostnad för jourutryckning kan hamna på dig som bostradsrättsinnehavare.

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112

Hissar

Felanmälan av hissar görs direkt till Schindler på nummer 020-31 33 33.

Internet & Kabel-TV

Comhem Tel. 90 222 
Mån-Fre 08.00-21.00
Lör-Sön 09.00-18.00

E-post: 

Om Du har fel på kabelteve mottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring