Nyheter

Vi söker intresserade medlemmar till poolgruppen

Styrelsen har ambitionen att öppna poolen lördagen den 6 juni. Med anledning av den pågående corona-pandemin kommer styrelse återkomma med uppdaterad information och riktlinjer kring användning av poolen i sommar.

För att vi ska kunna ha poolen öppen krävs att det finns medlemmar som är engagerade i poolgruppen och som kan ansvara för bland annat öppning och stängning. Detta år behöver vi också hjälp med arbete kring poolen, ex. olja in trädäcket runt poolen.  Har du möjlighet att vara med och hålla poolen öppen i sommar anmäler du ditt intresse till styrelsen.  

Bildande av planteringsgrupp

Styrelsen har för avsikt att se över föreningens planteringar och rabatter. Styrelsen har därför tagit initiativ till att bilda en grupp som ska ha ansvar för plantering av nya blommor och växter i rabatterna på innergården. De rabatter som avses är de som finns framför uteplatserna mot gården. Precis som med "poolgruppen" är tanken med denna grupp att få fler personer att engagera sig i skötseln av föreningens angelägenheter, självklart på frivillig basis.

Känner du att du har "gröna fingrar" och vill vara med och engagera dig i detta? Hör då av dig styrelsen.

Den 8-10 maj kommer en container för grovsopor att finnas tillgänglig för föreningen. Containern kommer att stå vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

Följande får INTE slängas;

Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri
Kylmöbler
Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver
Lysrör, lågenergilampor
Bekämpningsmedel
Frätande ämnen
Färgrester, lösningsmedel och lim
Asbest
Explosivt avfall
Stoft och aska
Riskavfall
Oljor
Batterier
Bildäck

Måndagen den 18 maj påbörjar SSM arbetet med att åtgärda anmärkningarna från garantibesiktningen. De kommer att arbeta trapphus för trapphus med start på Klädesvägen 42 och avsluta med Klädesvägen 28.

Det är svårt att i dagasläget presentera en tidplan när det blir aktuellt att utföra arbete i respektive lägenhet. SSM räknar med att hinna med 3-4 lägenheter per dag. SSM kommer avisera några dagar innan det det blir aktuellt att åtgärda anmärkningar i respektive lägenhet. SSM flaggar redan nu för att arbetet beräknas pågå över hela sommaren.

Lägre räntor på föreningens lån

I början på april förhandlade styrelsen om ny ränta för ett av föreningens lån. Styrelsen valde att binda lånet på tre år till en ränta på 0,6% vilket är en halvering av räntan.  Styrelsen räknar med att kostnaden för detta lån minskar med 230 000 kronor per år. Nästa lån löper ut i april nästa år och även då räknar styrelsen med att kunna få ner räntan rejält. 

 

Container för grovsopor tillgänglig den 8-10 maj

Föreningen har hyrt in en container den 8-10 maj för insamling av grovsopor. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

Följande får INTE slängas;

 

·         Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri

·         Kylmöbler

·         Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver

·         Lysrör, lågenergilampor

·         Bekämpningsmedel

·         Frätande ämnen

·         Färgrester, lösningsmedel och lim

·         Asbest

·         Explosivt avfall

·         Stoft och aska

·         Riskavfall

·         Oljor

·         Batterier

·         Bildäck

 

Kompletterande garantibesiktning

Ni som missade garantibesiktningen och önskar få en utförd har möjlighet att beställa en kompletterande garantibesiktning. Besiktningsexperten har avsatt tid den 28-29 april för kompletterande besiktningar. Kostnad för kompletterande besiktningen får ni själva stå för och bokning av tid sker direkt med Besiktningsexperten på mail .    

 

Nya parkeringsplatser

Arbete pågår med att ställa iordning nya parkeringsplatser på den stora ytan framför Klädesvägen 38. I samband med detta har också en mur byggts för att nya tujor som kunna planteras då de tidigare tujorna dog för att det var för lite jord. Dessa tujor ska fungera som bländskydd.

När parkeringen är iordningsställd har styrelsen för avsikt att flytta upp nuvarande besöksparkering i garaget till den nya parkeringen.

Medlemmar har uttryckt oro för att dessa nya parkeringsplatser kommer leda till ökad trafik på föreningens mark. Styrelsen tittar på vilka åtgärder som kan vidtas för att öka trafiksäkerheten i området och få ned hastigheten.

Ljusslingor på balkongerna/uteplatserna

När det blåser mycket ute får föreningen in synpunkter från medlemmar om att det finns ett metalliskt ljud som stör. I samråd med föreningens tekniska förvaltare är slutsatsen att det är de ljusslingor som satts upp på balkongerna/uteplatserna som skapar dessa ljud. Om du har ljusslinga på din balkong eller uteplats ber vi dig att surra fast dem ordentligt så att de inte rör sig när det blåser ute. 

Nya planteringar

Styrelsen har inlett ett arbete med att beställa nya växter till de planteringar som finns framför uteplatserna/balkongerna samt på föreningens innergård. Styrelsen vill därför påminna om att dessa planteringar tillhör föreningens mark. Det är inte tillåtet att ställa ut avskärmningar i form av staket eller blomlådor som täcker dessa planteringar. 

Styrelsen har också inlett ett arbete med att ta fram enhetliga riktlinjer för hur insynsskydd ska se ut på balkonger och uteplatser. Styrelsen kommer återkomma med information om dessa när de är fastställda.

Styrelsen välkomnar stora och små till ett påskmingel på innergården lördagen den 11 april klockan 14.00.
 
Det är många som på grund av rådande situation har fått sina påskplaner ändrade och är kvar i Bromma. Vi vill gärna erbjuda ett alternativ till dessa planer på annan ort och bjuder in till ett mingel utomhus. 
Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd, tvättar händer och dyker inte upp om man känner sig minsta sjuk/förkyld.
 
Föreningen bjuder på grillad korv, kaffe och påskgodis. Alla yngre påskkärringar får ett eget litet påskägg att ta hem. 
 
Välkomna!