Nyheter

Ny portkod

Onsdagen den 23 september byter vi kod till entrédörrarna. Information om den nya koden kommer i brevlådorna under vecka 38. Har du inte fått den nya koden hör du av dig till styrelsen. 

 

Årsmöte tisdagen den 8 december klockan 18.00

Boka in tisdagen den 8 december klockan 18.00 för årsmöte i Brf Bromma Tracks. Årsmötet kommer äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

 Till årsmötet har alla medlemmar rätt att väcka förslag. Önskar ni få ett förslag behandlat på årsmötet måste förslaget vara inlämnat till styrelsen senast oktober månads utgång. Förslag mailas till styrelsen på eller lämnas i föreningens postfack på Klädesvägen 42.

 

Kandidater till styrelsen

Har du förslag på kandidater till styrelsen ska dessa lämnas till valberedningen på mail senast den 31 oktober.

 Valberedningen önskar också kandidater till valberedningen för den kommande perioden.

 

Poolen stänger för säsongen

Det kommer vara fint väder de kommande dagarna varför poolen kommer ha öppet måndag-onsdag nästa vecka (14-16 september). I slutet av veckan stänger vi poolen för denna säsong.

 

Gräsmattan öppnar igen

Gräsmattan som varit avstängd för att återhämta sig kommer nu öppna igen. Vi ber medlemmar respektera ordningen att inte förvara saker permanent på gräsmattan. Både för att gräsmattan ska kunna fortsätta vara grön och fin även kommande säsong men också för att de som sköter vår innergård ska kunna klippa gräsmattan ordentligt. 

 

Säkerställ att vi har rätt mailadress till dig

Styrelsen skickar regelbundet ut information via mail till alla medlemmar. Se till att vi har rätt mailadress till dig. Maila styrelsen om du byter mailadress eller inte får några nyhetsbrev. Du mailar till . Vi vet också att styrelsens mail ibland hamnar i skräpposten så ta gärna för vana att titta där om du kontaktar styrelsen. Då missar du inte någon information från föreningen eller svar från styrelsen.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna På Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information.

 

Genomförande av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har flyttats fram till veckorna 38-39. Det kommer genomföras mätningar i samtliga lägenheter varför ni behöver vara hemma eller ha dörren i serviceläge. Särskild avisering om vilken dag mätning sker i respektive lägenhet kommer att ske.

 

Det har varit en varm sommar och innergården har varit väl utnyttjad av medlemmar under hela sommaren. Det är givetvis väldigt roligt att innergården är uppskattad och används. Däremot så har ni säkert uppmärksammat att gräset har tagit skada varför föreningen kommer behöva vidta åtgärder för att låta gräset återhämta sig. Från och med idag lördagen den 22 augusti är det inte tillåtet att vistas på den stora gräsytan. Detta för att föreningen ska så nytt gräs, genomföra mer regelbunden bevattning och låta gräset återhämta sig.  Styrelsen återkommer med information om när gräsmattan har återhämtat sig.

Överskott i föreningens bokslut

Styrelsen arbetar med att göra klart bokslutet för perioden 2019/2020 och de preliminära siffrorna innebär ett ekonomiskt överskott vilket visar att styrelsens arbete med att sänka räntorna på lånen och minska de löpande driftskostnaderna ger resultat.  

 

Gräset på innergården

Det har varit en varm sommar och innergården har varit väl utnyttjad av medlemmar under hela sommaren. Det är givetvis väldigt roligt att innergården är uppskattad och används. Däremot så har ni säkert uppmärksammat att gräset har tagit skada varför föreningen kommer behöva vidta åtgärder för att låta gräset återhämta sig. Inom kort kommer den stora gräsytan att stängas av för åtgärder och mer regelbunden bevattning. Under denna period kommer det inte vara tillåtet att vistas på gräsytan. Styrelsen återkommer med ytterligare information om vilka datum som gräsmattan kommer stängas.

 

Container för grovsopor beställd till den 2-4 oktober

Föreningen har hyrt in en container den 2-4 oktober för insamling av grovsopor. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

Följande får INTE slängas;

 

·         Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri

·         Kylmöbler

·         Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver

·         Lysrör, lågenergilampor

·         Bekämpningsmedel

·         Frätande ämnen

·         Färgrester, lösningsmedel och lim

·         Asbest

·         Explosivt avfall

·         Stoft och aska

·         Riskavfall

·         Oljor

·         Batterier

·         Bildäck

 

Komplettering i trivsel- och ordningsregler gällande hundars vistelse på innergården

Styrelsen har kompletterat trivsel- och ordningsreglerna vad gäller hundars vistelse på innergården. Hundar får inte rastas på innergården och vi ser gärna att hundar hålls kopplade när de befinner sig på föreningens område. Vi påminner om att hundägaren eller den som har hand om hunden har ett ”strikt ansvar” vilket betyder att hundägaren eller den som har hand om hunden alltid är skyldig att ersätta skador som ens hund orsakat oavsett omständigheterna.

 

Inköp av skvallerspegel

Efter önskemål från medlem har en skvallerspegel satts upp i hörnan av Klädesvägen 28. Detta för ökad trafiksäkerhet. Vi ber er att fortsätta hålla en låg hastighet när ni kör på föreningens område.

 

Genomförande av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vecka 35 genomför Fastighetsägarna service en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).  Särskild avisering om detta kommer att ske.

Idag öppnade den nya parkeringsplatsen bakom Klädesvägen 38. Det är 15 nya platser som är möjliga att hyra samt 10 nya besöksparkeringar. Avgift för besöksparkeringen är 5 kronor per timme och betalas via Parkster. Är du intresserad av att hyra plats kontaktar du Parkando.