I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår

Vid frågor om föreningens ekonomi mailar du 

Vid frågor om din avi eller utdrag ur lägenhetsregistret kontaktar du föreningens redovisningsbyrå direkt på mail

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ekonomisk plan

Årsredovisning 2022-2023

Årsredovisning 2021-2022

Årsredovisning 2020-2021

Årsredovisning 2019-2020

Årsredovisning 2018-2019

Årsredovisning 2017-2018