Inglasning av balkong/uteplats

Inglasning av balkong/uteplats kräver tillstånd från styrelsen och att du tecknar ett avtal med föreningen för inglasningen. Kontakta styrelsen vid önskemål om inglasning.

Föreningen har ett samarbetsavtal med Svenska Lumon AB och är den leverantör föreningen rekommenderar att anlita. Avtalet innebär att föreningens medlemmar alltid har 15% rabatt på ordinarie pris och om minst tre medlemmar beställer vid samma tillfälle ges en rabatt på 24%. Vi rekommenderar därför att medlemmar som önskar glasa in sin balkong undersöker intresset hos fler medlemmar för att kunna få ett lägre pris.

 

Infästningar på balkongavskiljare och fasader

Inga infästningar eller hål får göras varken i fasader eller på balkongavskiljare. Vi kan förstå att detta kan tänkas upplevas som en onödig regel då hålen många gånger är små eller döljs av att något hängts upp för att täcka hålen. Men fasaden och balkongavskiljaren är föreningens underhållsansvar och inte bostadsrättsinnehavarens. Om nuvarande medlem gör ett hål i fasaden eller balkongavskiljaren och sedan flyttar och den nya medlemmen som flyttar in stör sig på hålet måste föreningen åtgärda hålet, vilket i de flesta fall betyder en större kostnad för att laga del av fasaden eller i värsta fall byta ut hela balkongavskiljaren. En kostnad som då hamnar på alla föreningens medlemmar.

Så det är inte hur ni upplever hålet som är problemet utan hur framtida medlemmar kommer att uppleva det hål som skapas om en infästning görs. Uppmärksammar styrelsen att ni gjort ett hål eller infästning kommer ni att åläggas att på egen bekostnad åtgärda detta. Om inte ni klarar att återställa det till ursprungligt skick kommer styrelsen anlita entreprenör som gör jobbet på er bekostnad.

Planteringarna framför uteplatserna är föreningens underhållsansvar vilket betyder att det inte är tillåtet att sätta egna planteringar i dessa. Det är heller inte tillåtet att sätta upp staket eller motsvarande i planteringarna.  

 

Inte tillåtet med trall eller platsgolv/trägolv på balkonger som inte är inglasade

Föreningen har reklamerat fel med bristande avrinning och avrinning mot fasad mellan balkongplattor till SSM. Den bristande avrinningen på balkongerna orsakar bland annat att vatten rinner längs fasader och orsakar missfärgningar. Detta är reklamerat som ett generellt problem.

SSM har låtit utföra undersökningar som visar att användande av trall och plastgolv/trägolv förvärrat problemen på vissa ställen. Med anledning av detta har SSM meddelat att de avsäger sig allt garantiansvar om bostadsrättsinnehavare placerar ut nån form av trall/golv som förhindrar att vattnet inte kan rinna av.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att trall/golv på balkonger som inte är inglasade inte är tillåtet. Styrelsen arbetar hårt för att få SSM att åtgärda dessa brister och kommer ompröva detta beslut efter utförda åtgärder.

 

Förvaring av brandfarligt material på balkonger/uteplatser

  • Inne i en lägenhet och på inglasade balkonger får du ha gasolbehållare som rymmer max fem liter.  
  • Inne i en lägenhet och på inglasade balkonger bör du ha högst tio liters behållare brandfarlig vätska.  
  • På en öppen balkong får du förvara större gasolflaskor som innehåller max 30 liter vardera. På balkongen kan du också förvara högst 25 liters behållare med brandfarlig vätska. Det är bra om du förvarar flaskorna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. 
  • Du får inte förvara gasol, brandfarliga vätskor eller sprayburkar i källarförråd eller i garage.