Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska skriftligen godkännas av styrelsen enligt föreningens stadgar. Tänk på att det kan ta en månad för styrelsen att behandla din ansökan så var ute i god tid.

Föreningen beviljar tillstånd för max ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta. Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning (ex. Airbnb eller motsvarande).

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Den årliga avgiften är 10 procent av ett prisbasbelopp och tas ut månadsvis. För 2024 innebär det en månatlig avgift på 477,50 SEK. 

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Om du surfar med Chrome eller har Adobe Reader installerat så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

Nedan finns också ett dokument som du som hyr ut i andra hand ska delge din hyresgäst. 

Ansökningar om andrahandsuthyrningar skickas till

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning

Information till dig som hyr i andra hand

Information to you who rent in second place