Nyheter

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Bromma Tracks, org. nr 769617-1011, kallar härmed föreningens medlemmar till en extra föreningsstämma med anledning av att 10% av föreningens röstberättigade medlemmar begärt det.

Stämman hålls den 24 april 2019 med start kl. 18.15Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm.

 

Dagordning

1.     Stämmans öppnande

2.     Godkännande av dagordning

3.     Val av ordförande vid stämman

4.   Anmälan av ordförandens val av protokollförare

5.     Val av justeringsman, tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet.

6.     Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

7.     Fastställande av röstlängd

8.     Val av styrelse

 

Valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter;  

Angelica Nordström (ledamot)

Siavoush Sia Fallahi (ledamot)

Andreas Hallbeck (ledamot)

Robert Noord (ledamot)

Pierre Khalil (suppleant)

David Östling (suppleant)

Dick Bennich (suppleant)  

 

9.     Stämmans avslutande

 

Tacksam om du som avser komma till denna extra föreningsstämma anmäler detta per
e-post till senast den 16 april 2019, vi kan då planera lokalen för rätt antal samt förbereda fika. Ange lägenhetsnummer vid anmälan.

 

Välkommen!

Styrelsen

 

_____________________________________________________________

 

Inbjudan till invigning och öppet hus 

Äntligen är det dags för invigning av gemensamhetslokalen. En lokal för oss medlemmar i Brf Bromma Tracks.  

En lokal som passar utmärkt för övernattning för medlemmarnas gäster och/eller som lokal för sammankomster för ett mindre sällskap.  

 

 

Söndagen den 17 februari klockan 15.00 är det högtidlig invigning och öppet hus. Vi visar lokalen och går igenom hur man bokar den. Från och med måndagen den 18 februari kommer det vara möjligt att boka lokalen via föreningens hemsida som lanseras och visas i samband med invigningen.

Det kommer bjudas på mousserande vin med enklare tilltugg!

 

 

Varmt välkomna!

Önskar Arbetsgruppen för gemensamhetslokalen

 

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och att den även tillför något nytt och bättre till vårt boende i föreningen. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

Hälsningar

Styrelsen via Martin Löfgren,
Projektledare för hemsidan