Nyheter

Nyhetsbrev augusti 2020

Överskott i föreningens bokslut

Styrelsen arbetar med att göra klart bokslutet för perioden 2019/2020 och de preliminära siffrorna innebär ett ekonomiskt överskott vilket visar att styrelsens arbete med att sänka räntorna på lånen och minska de löpande driftskostnaderna ger resultat.  

 

Gräset på innergården

Det har varit en varm sommar och innergården har varit väl utnyttjad av medlemmar under hela sommaren. Det är givetvis väldigt roligt att innergården är uppskattad och används. Däremot så har ni säkert uppmärksammat att gräset har tagit skada varför föreningen kommer behöva vidta åtgärder för att låta gräset återhämta sig. Inom kort kommer den stora gräsytan att stängas av för åtgärder och mer regelbunden bevattning. Under denna period kommer det inte vara tillåtet att vistas på gräsytan. Styrelsen återkommer med ytterligare information om vilka datum som gräsmattan kommer stängas.

 

Container för grovsopor beställd till den 2-4 oktober

Föreningen har hyrt in en container den 2-4 oktober för insamling av grovsopor. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

Följande får INTE slängas;

 

·         Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri

·         Kylmöbler

·         Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver

·         Lysrör, lågenergilampor

·         Bekämpningsmedel

·         Frätande ämnen

·         Färgrester, lösningsmedel och lim

·         Asbest

·         Explosivt avfall

·         Stoft och aska

·         Riskavfall

·         Oljor

·         Batterier

·         Bildäck

 

Komplettering i trivsel- och ordningsregler gällande hundars vistelse på innergården

Styrelsen har kompletterat trivsel- och ordningsreglerna vad gäller hundars vistelse på innergården. Hundar får inte rastas på innergården och vi ser gärna att hundar hålls kopplade när de befinner sig på föreningens område. Vi påminner om att hundägaren eller den som har hand om hunden har ett ”strikt ansvar” vilket betyder att hundägaren eller den som har hand om hunden alltid är skyldig att ersätta skador som ens hund orsakat oavsett omständigheterna.

 

Inköp av skvallerspegel

Efter önskemål från medlem har en skvallerspegel satts upp i hörnan av Klädesvägen 28. Detta för ökad trafiksäkerhet. Vi ber er att fortsätta hålla en låg hastighet när ni kör på föreningens område.

 

Genomförande av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vecka 35 genomför Fastighetsägarna service en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).  Särskild avisering om detta kommer att ske.