Nyheter

Nyhetsbrev december 2019

Ny styrelse

Vid den ordinarie föreningsstämman den 9 december valdes en ny styrelse för föreningen. Styrelsen vill tacka för förtroendet som ni medlemmar gett oss och vi ska göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande;

Robert Noord, ordförande

Andreas Hallbeck, vice ordförande

Madeleine Mjöberg, kassör

Siavoush Fallahi, sekreterare

Pierre Khalil, ledamot

David Östling, ledamot

Dick Bennich, ledamot

 

Avgift vid andrahandsuthyrning

Från och med den 1 januari utgår en avgift vid andrahandsuthyrning. Avgiften motsvarar 10% av ett prisbasbelopp och tas ut månadsvis. För 2020 innebär det en avgift vid andrahandsuthyrning på 394 kronor per månad.

Styrelsen påminner alla medlemmar om att det krävs styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning. Blankett för ansökan finns på föreningens hemsida. Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du att få din bostadsrätt förverkad.

 

Kollektivt bostadsrättstillägg

Från och med den 1 februari 2020 omfattas samtliga medlemmar av ett kollektivt bostadsrättstillägg. Försäkringen kommer att ingå i den ordinarie månadsavgiften.  Det innebär att du från och med den dagen inte behöver ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring. 

 

Sopor i trapphus

Styrelsen har fått in synpunkter på att det ibland ställs sopor i trapphuset. Det är inte lämpligt då det sprider en odör. Vänligen släng hushållssopor direkt i sopnedkastet eller ha kvar dem i lägenheten/på balkongen tills du går till sopnedkastet. Hushållssopor slängs i de grå behållarna på gården. Dessa ska INTE slängas i återvinningsrummet.

 

Testa brandvarnaren

I advents- och jultider är det ett mycket bra tillfälle att testa brandvarnaren och om nödvändigt byta batteri. Brandvarnaren är en billig livförsäkring.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

 

God Jul och Gott nytt år önskar styrelsen alla medlemmar!