Nyheter

Sandupptagning och städning av garage

Nu på fredag den 19 april är det sandupptagning runt fastigheten och på våra utomhusparkeringar. Det betyder att på fredag får inga bilar stå på utomhusparkeringen mellan klockan 08.00 och 16.00.

Tisdagen den 23 april är det sedan våtsopning och städning av garaget vilket betyder mellan klockan 08.00 och 16.00 den dagen får inga bilar stå i garaget.

 

Insamling av matavfall

Från mitten av augusti 2024 kommer vi börja sortera matavfall i föreningen. Då föreningen har en sopsug så har vi ett undantag från kravet som började gälla den 1 januari 2023 men från och med mitten av augusti i år så gäller kravet även oss.

Vid sortering av matavfall kommer ni ha två påsar för hushållsavfall, en grön påse för matavfall och en vanlig påse för restavfall. Båda dessa påsar slänger ni i sopnedkastet på samma sätt som idag. Avfallet körs sedan idag till den nya eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen och där separeras matavfallspåsarna och blir till biogas och biogödsel.

De gröna plastpåsarna inte får användas till något annat än att samla in matavfall. Annat avfall än matavfall i den gröna plastpåsen skadar processen att utvinna biogas och biogödsel.

Närmare ikraftträdandet kommer styrelsen återkomma med utdelning av startkit med påsar och en instruktionsfolder hur insamlingen går till.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/ 

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.

Nästa vecka är det dags för filterbyte  samt invändig rengöring av ventilationsaggregaten. Arbetet beräknas pågå mellan klockan 10.00-12.00 enligt nedanstående schema. Under tiden filterbyte och rengöring pågår kommer ventilationen vara avstängd i samtliga lägenheter i de berörda trapphusen.

Måndagen den 25 mars - Klädesvägen 40 och 42
Tisdagen den 26 mars - Klädesvägen 38
Onsdagen den 27 mars - Klädesägen 34 och 36
Torsdagen den 28 mars - Klädesvägen 28, 30 och 32

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Nu går vi vidare med målning av källarplan. Från och med nästa vecka är det dags för målning av de mindre slussarna mellan garaget och plan -1. Arbetet sker mellan klockan 08.00-15.00 och under denna tid är det bra att ta en annan väg till garaget.

Måndagen den 18 mars - målning av slussar i trapphus 34 och 30
Tisdag den 19 mars - målning av slussar i trapphus 32, 28  och 42

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Föreningen har hyrt in en container för insamling av grovsopor den 14-17 mars. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas. Kod till containern har skickats ut till samtliga medlemmar per mail. 

I samband med detta kommer föreningen också göra en genomgång av allmänna utrymmen. Saker som placerats i trapphus och i allmänna utrymmen i källarplan kommer att plockas bort och slängas. Kan föreningen identifiera ägarna av grovsoporna som felaktigt placerats i allmänna utrymmen kommer medlem debiteras föreningens självkostnad för bortforsling.

Följande får INTE slängas i container;

 • Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri
 • Kylmöbler
 • Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Bekämpningsmedel
 • Frätande ämnen
 • Färgrester, lösningsmedel och lim
 • Asbest
 • Explosivt avfall
 • Stoft och aska
 • Riskavfall
 • Oljor
 • Batterier
 • Bildäck

 

Godkänd OVK

Under slutet av 2023 genomfördes den obligatoriska ventilationskontrollen och vi har nu fått beskedet att vår OVK är godkänd.  Ett stort tack till alla boende som säkerställde att besiktningsmannen fick tillträde till lägenheterna och därmed kunde kontrollera ventilationen.

Kontrollen visade frånluftskanalerna börja bli smutsiga och styrelsen kommer återkomma med information om hur och när det är dags att rengöra dem. Vidare fanns det några mindre anmärkningar i enstaka lägenheter som måste åtgärdas till nästa OVK. I huvudsak gäller detta anmärkningar som ligger på bostadsrättsinnehavarens ansvar att åtgärda. Berörda kommer att få information direkt från styrelsen vid ett senare tillfälle.

Återigen ett stort tack till alla medlemmar för att OVK kunde genomföras så smidigt.

Upphandling lån

Vid senaste styrelsemötet beslutades att anta offert från Nordea för en del av föreningens lån. Föreningen har idag huvuddelen av lånen hos SBAB men vid den senaste upphandlingen så hade Nordea bäst erbjudande. Styrelsen valde att ta ett så kallat stiborlån vilket innebär att räntan följer stiborräntan med ett påslag på 0.45%. I dagsläget betyder det en ränta de kommande tre månaderna på 4,532%.

Nordea räknar med att Riksbanken kommer sänka styrräntan rejält under 2024 och pekar i sina prognoser på hela sex sänkningar fram till årsskiftet vilket skulle tala för en ränta vid årsskiftet på runt 3%. Styrelsen vågar inte fullt ut räkna med ett sådant positivt scenario men har som strategi att ligga rörligt under året och följa utvecklingen noggrant.  Under våren kommer ytterligare lån att omförhandlas och styrelsen hoppas kunna förhandla även dessa lån till en bättre ränta.

De kraftigt ökade räntekostnaderna de senaste åren visade hur såbar föreningen varit. I takt med at räntorna blir lägre är det styrelsens strategi att öka amorteringen för att minska sårbarheten. Idag amorterar föreningen årligen 0,5% av lånet och styrelsen skulle vilja se en ökning till 1%.

Elpriserna

De senaste åren har vi också sett kraftigt ökade elpriser och vid den senaste upphandlingen valde styrelsen att anta portföljförvaltning vilket innebär en mix av prissäkrade leveranser och rörligt pris. Bifogat hittar ni ett nyhetsbrev från Mälarenergi för oss som har deras Portfölj Bas.

De sammanfattar året som gått med ett utfall helt annorlunda än marknadens förväntningar. Energikrisen som Europa upplevde under 2022 resulterade i priser vi aldrig sett tidigare. Vid den tidpunkten tycktes marknaden även förvänta sig att 2023 skulle få spotpriser på ännu högre nivåer. När de summerar året visar det sig att så blev inte fallet och spotpriset var cirka 60 procent lägre än under 2022.

Inför 2024 är det Mälarenergis förhoppning att vi lämnat den värsta turbulensen bakom oss men även om de inte tror på priser i nivå med 2022 i närtid, så pekar de på att det finns en stor risk att vi snabbt kan få högre priser.  Så även om priserna idag är lägre så kan vi inte slå oss till ro.

Samtalen med SSM

Vid årsmötet presenterade vi resultatet från 5-årsbesiktningen och informerade om att styrelsen inlett dialog med SSM med målsättningen att nå en överenskommelse kring kvarvarande garantiåtgärder. Samtalen pågår löpande med den gemensamma ambitionen att nå en överenskommelse innan sommaren. Vi vågar inte lova att vi når en överenskommelse och därmed undvika en långdragen rättstvist då vi fortfarande står långt ifrån varandra i en del större frågor men tonen är god och samtalen konstruktiva. Vi kommer hålla er löpande informerade om processen.

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.