Nyheter

Den pågående corona-pandemin innebär att vi alla har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

 

  • Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjligt, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar
  • Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar
  • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga
  • Hembesök kan bidra till smittspridning, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta
  • Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket

 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårds­rådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13. Folkhälsomyndigheten har också smittskyddsinformation på olika språk.

      

Styrelsen har tecknat avtal med Fastighetsägarna Service som från och med den 1 mars 2020 är föreningens nya tekniska förvaltare. Avtalet innebär att föreningen inte kommer anställa en vaktmästare utan Fastighetsägarna Service ska utföra de arbetsuppgifter som vår vaktmästare tidigare utförde. Fastighetsägarna Service tar över lokalvården från och med den 1 maj och poolen kommer skötas av Cemi även denna säsong. Nästa år är ambitionen att Fastighetsägarna Service också tar över driften av poolen.

För dig som medlem innebär det att felanmälningar fortfarande sker via föreningens hemsida men att ni via länken kommer till en annan portal där ni anmäler fel och beställer jobb ni önskar utförda.

Styrelsen återkommer inom kort med mer praktisk information om bytet samt prislista för jobb som ni kan beställa via Fastighetsägarna Service.

Vi tackar SSM Property Services för den tid som varit.

Vår vaktmästare Arne har meddelat att han tyvärr måste sluta hos oss. Arne har varit en enorm tillgång för föreningen och vi tackar honom för den här tiden. Vi söker nu en ny vaktmästare som kan arbeta på timbasis efter särskild överenskommelse. Arbetsuppgifterna är följande;

-          Städning av återvinningsrum

-          Bortforsling av grovsopor

-          Bortplockning av grovsopor i allmänna utrymmen

-          Städning av allmänna ytor utomhus

-          Gräsklippning (sommartid)

-          Dammsugning av pool (sommartid)

-          Vid behov mottagande av gods och leveranser när så sker

-          Vid behov utdelning av information i medlemmarna postfack

-          Uppdatering av information i entréerna

I samband med att föreningen förnyar avtalet om teknisk förvaltning kan det bli aktuellt att också låta vaktmästaren utföra vissa arbetsuppgifter som idag ligger på förvaltaren. Exempelvis byte av lampor i allmänna utrymmen, byte av namn på postlådor e.t.c.

Föreningen ersätter för nedlagt arbete efter särskild överenskommelse. Vi bedömer att uppdraget innebär arbetet 15-20 timmar i månaden.  

Är du intresserad av uppdraget eller känner du någon som du tror skulle passa tag kontakt med styrelsen på

Styrelsen har anlitat Besiktningsexperten i Stockholm AB för att genomföra garantibesiktningen. Besiktningen av lägenheterna kommer att göras mellan den 2 mars och den 12 mars. Vi kommer att återkomma i början på februari med mer detaljerad information samt med ett schema för när respektive lägenhet ska besiktigas. 

Efter att garantibesiktningen genomförts kommer ytterligare en besiktning av samtliga lägenheter att göras. Denna besiktning kommer vara en så kallad särskild besiktning där besiktningsmannen tittar på de delar som inte omfattas av garantibesiktningen men där föreningen kan rikta krav på byggherren att åtgärda.