Nyheter

 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bromma Tracks kallar härmed
föreningens medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Tisdagen den 8 december 2020 kl. 18:30
Plats: Kyrkan vid Brommaplan

På grund av Coronaläget behöver styrelsen veta hur många som beräknas
närvara. Detta för att kunna anpassa lokalen. Anmäl gärna ditt
deltagande i förväg till .

Om du inte har möjlighet att själv närvara vid stämman så har medlem
rätt enligt § 46 i stadgarna att ge fullmakt till annan medlem eller
medlemmens make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med
medlemmen. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad inte mer än ett år
innan extra stämman.

Handlingar till årsstämman skickas ut per mail till de medlemmar som
uppgett mailadress i medlemsregistret. Har du inte fått handlingarna på
mailen kan den hamnat i skräpposten. Du kan också beställa handlingarna
genom att maila styrelsen på 

Årsredovisningen kommer skickas ut senare då revisorerna ännu inte
behandlat den.

Dagordning
•       Stämmans öppnande
•       Godkännande av dagordning
•       Val av ordförande vid stämman
•       Anmälan av ordförandens val av protokollförare
•       Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
•       Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
•       Fastställande av röstlängd
•       Styrelsens årsredovisning
•       Revisorernas berättelse
•       Fastställande av resultat- och balansräkning
•       Beslut om resultatdisposition
•       Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
•       Arvode åt styrelsen och revisorerna
•       Val av styrelseledamöter och suppleanter
•       Val av revisorer och suppleanter
•       Val av valberedning
•       Behandling av inkomna motioner
•       Stämmans avslutande
 
 

Nu är det dags för höststädning av garaget. Detta sker tisdagen den 20 oktober mellan klockan 11.00-15.00.

Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garaget under denna tid så att vi kan få ett så rent garage som möjligt.

 

Container för grovsopor tillgänglig den 2-5 oktober

Föreningen har hyrt in en container den 2-5 oktober för insamling av grovsopor. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

Följande får INTE slängas;

 

·       Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri

·       Kylmöbler

·       Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver

·       Lysrör, lågenergilampor

·       Bekämpningsmedel

·       Frätande ämnen

·       Färgrester, lösningsmedel och lim

·       Asbest

·       Explosivt avfall

·       Stoft och aska

·       Riskavfall

·       Oljor

·       Batterier

·       Bildäck

Ny portkod

Onsdagen den 23 september byter vi kod till entrédörrarna. Information om den nya koden kommer i brevlådorna under vecka 38. Har du inte fått den nya koden hör du av dig till styrelsen. 

 

Årsmöte tisdagen den 8 december klockan 18.00

Boka in tisdagen den 8 december klockan 18.00 för årsmöte i Brf Bromma Tracks. Årsmötet kommer äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

 Till årsmötet har alla medlemmar rätt att väcka förslag. Önskar ni få ett förslag behandlat på årsmötet måste förslaget vara inlämnat till styrelsen senast oktober månads utgång. Förslag mailas till styrelsen på eller lämnas i föreningens postfack på Klädesvägen 42.

 

Kandidater till styrelsen

Har du förslag på kandidater till styrelsen ska dessa lämnas till valberedningen på mail senast den 31 oktober.

 Valberedningen önskar också kandidater till valberedningen för den kommande perioden.

 

Poolen stänger för säsongen

Det kommer vara fint väder de kommande dagarna varför poolen kommer ha öppet måndag-onsdag nästa vecka (14-16 september). I slutet av veckan stänger vi poolen för denna säsong.

 

Gräsmattan öppnar igen

Gräsmattan som varit avstängd för att återhämta sig kommer nu öppna igen. Vi ber medlemmar respektera ordningen att inte förvara saker permanent på gräsmattan. Både för att gräsmattan ska kunna fortsätta vara grön och fin även kommande säsong men också för att de som sköter vår innergård ska kunna klippa gräsmattan ordentligt. 

 

Säkerställ att vi har rätt mailadress till dig

Styrelsen skickar regelbundet ut information via mail till alla medlemmar. Se till att vi har rätt mailadress till dig. Maila styrelsen om du byter mailadress eller inte får några nyhetsbrev. Du mailar till . Vi vet också att styrelsens mail ibland hamnar i skräpposten så ta gärna för vana att titta där om du kontaktar styrelsen. Då missar du inte någon information från föreningen eller svar från styrelsen.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna På Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information.

 

Genomförande av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) har flyttats fram till veckorna 38-39. Det kommer genomföras mätningar i samtliga lägenheter varför ni behöver vara hemma eller ha dörren i serviceläge. Särskild avisering om vilken dag mätning sker i respektive lägenhet kommer att ske.