Nyheter

Nyhetsbrev april 2024

Sandupptagning och städning av garage

Nu på fredag den 19 april är det sandupptagning runt fastigheten och på våra utomhusparkeringar. Det betyder att på fredag får inga bilar stå på utomhusparkeringen mellan klockan 08.00 och 16.00.

Tisdagen den 23 april är det sedan våtsopning och städning av garaget vilket betyder mellan klockan 08.00 och 16.00 den dagen får inga bilar stå i garaget.

 

Insamling av matavfall

Från mitten av augusti 2024 kommer vi börja sortera matavfall i föreningen. Då föreningen har en sopsug så har vi ett undantag från kravet som började gälla den 1 januari 2023 men från och med mitten av augusti i år så gäller kravet även oss.

Vid sortering av matavfall kommer ni ha två påsar för hushållsavfall, en grön påse för matavfall och en vanlig påse för restavfall. Båda dessa påsar slänger ni i sopnedkastet på samma sätt som idag. Avfallet körs sedan idag till den nya eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen och där separeras matavfallspåsarna och blir till biogas och biogödsel.

De gröna plastpåsarna inte får användas till något annat än att samla in matavfall. Annat avfall än matavfall i den gröna plastpåsen skadar processen att utvinna biogas och biogödsel.

Närmare ikraftträdandet kommer styrelsen återkomma med utdelning av startkit med påsar och en instruktionsfolder hur insamlingen går till.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/ 

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.