Nyheter

Information om arbeten med att iordningsställa P-platser på fastigheten (bakom Klädesvägen 38)

Med start måndagen den 30 mars genomförs arbeten med att anlägga parkeringsplatser på den grusade ytan föreningen har i östra delen av vår fastighet (bakom Klädesvägen 38). Arbetet kommer att ske vardagar mellan kl 07:00-18:00.

Det kan bli aktuellt med att arbete behöver göras även någon helgdag. Det sker i så fall mellan kl 09:00-18:00.
 
Arbetet beräknas ta cirka en månad

För att inte riskera skador på parkerade fordon så är det vissa parkeringsplatser som inte får användas under tiden då arbete pågår. Se inklistrad bild nedan för att se vilka parkeringsplatser som berörs. Om ni berörs vänligen tag kontakt med styrelsen för att erbjudas en ersättningplats.
 
Det kommer också vara ett förbud mot att parkera längs med spåret, d.v.s. Klädesvägen 28-36. Detta för att arbetstransporter ska komma fram. Under den aktuella perioden kommer parkeringsövervakningsbolaget att rondera oftare.

Entreprenör som utför arbetena är S46 mark och väg.
 
På grund av covid-19 och dess medföljande omständigheter kan det förekomma eventuella förseningar med arbetet. Detta hoppas vi självklart kunna undvika men vi önskar förståelse om det skulle inträffa.
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen