Nyheter

Information gällande åtgärder med värme

Flera medlemmar har upplevt problem med värmen den senaste tiden och vid felsökningen upptäcktes ett tryckfall mellan hus 4 och 5. Bravida har filmat ledningarna och inte hittat någon orsak till tryckfallet varför Bravida valt att göra en ny kulvert för att åtgärda tryckfallet.  

Så här ser tidsplanen ut:

Tis 1/10 Uppstart.

Ons 2/10 Leverans av material och flytt av el armaturer.

Tors 3/10 Fortsatt montage rörstråk samt håltagning från garage in till cykelrum och förråd (berörda hyresgäster är kontaktade).

Fre 4/10 Fortsatt montage rör och förberedelse för omkoppling

Mån 7/10 Omkoppling mot befintliga rör och rivning rör samt provtryckning.

Tis 8/10 Uppstart isoleringsarbete och brandtätning.

Ons – tors 9-10/10 Fortsatt isolering och märkning rör.

 

Fre 11/10 Avetablering och städning.