Nyheter

Inför garantibesiktningen

Inför den kommande garantibesiktningen nästa år har styrelsen anlitat Besiktningsexperten i Stockholm AB. Deras uppdrag är att under arbetet med garantibesiktningen agera stöd och rådgivare till styrelsen. Som ett första led i arbetet kommer Besiktningsexperten att utifrån protokollet från slutbesiktningen inspektera de åtgärder som har/skulle ha vidtagits i en del av fastigheten samt i ett urval av lägenheter. Detta för att få en bild av slutbesiktningen och de åtgärder som SSM är skyldiga att åtgärda. Utifrån resultatet av denna undersökning kommer styrelsen och Besiktningsexperten besluta hur det fortsatta arbetet inför garantibesiktningen kommer se ut.

Besiktningsexperten har utifrån slutbesiktningens protokoll valt ut Hus 2 där en särskild besiktning kommer göras av trapphus, loftgångar, fläktrum samt tak. De kommer också att besiktiga fem stycken lägenheter i hus 2 (Klädesvägen 40).

Medlemmar på Klädesvägen 40 som önskar få en sådan inspektion av sin lägenhet ombeds att anmäla intresse till styrelsen snarast då besiktningen kommer att göras under oktober månad. Medlemmen måste ha möjlighet att vara hemma vid besiktningen och kunna skriftligen uppvisa de felanmälningar som är gjorda. Du anmäler ditt intresse till

Styrelsen vill understryka vikten av att dokumentera och felanmäla brister. I samband med att garantibesiktningen genomförs så är det enbart de brister som framkommit i slutbesiktningen och de felanmälningar som är gjorda fram till garantibesiktningen som kan bedömas. Vid garantibesiktningen kommer det inte vara möjligt att ta upp brister på plats utan medlem måste påvisa att det är en brist från slutbesiktningen eller en brist som anmälts under garantitiden.