Nyheter

Nyhetsbrev oktober 2019

Vår vaktmästare

Nu är vår vaktmästare Arne Silvennoinen på plats.  Året ut kommer han arbeta 1-2 dagar i månaden och därefter sker utvärdering. Hans primära arbetsuppgifter är att städa återvinningsrummet, vår innegård och ytorna runt fastigheten. Han kommer också ansvara för gräsklippning och göra olika projektinsatser, bl. a. köra bort grovsopor som finns i våra allmänna utrymmen, målningsarbeten, montering och diverse ombyggnader som kan krävas. 

Till vardags arbetar Arne som kyrkvaktmästare och är bosatt i Nynäshamn. Arne har stort intresse för natur och trädgård och kommer vara en tillgång för oss. Vi hälsar honom varmt välkommen till föreningen.

 

Besöksparkering

Styrelsen har beslutat att skapa besöksparkeringar i garaget för våra medlemmars besökare. Som det ser ut nu kommer det bli 10 besöksparkeringar och taxan kommer att vara 5 kronor per timme. Styrelsen återkommer med information när de kommer på plats.

Dialog pågår med SSM gällande att göra iordning ytan bakom höghuset (Klädesvägen 38) till parkeringsplatser enligt gällande detaljplan. När det är gjort kan besöksparkeringar bli aktuella även utomhus.   

 

Bortforsling av saker i allmänna utrymmen sker den 28-29 september

Det ligger saker i våra allmänna utrymmen (källarförråd och trapphus) som inte ska ligga där. Styrelsen har för en tid sedan lagt ut notiser om bortforsling av dessa saker för att ni som äger dessa ska ha en chans att själva köra bort dem till Bromma återvinningsstation eller om ni önskar behålla dem lägga in dem i era förråd. Helgen den 28-29 september planeras dessa saker att tas bort och slängas.

 

Ändrade tider för uthyrning av övernattningslägenheten

Tiderna för uthyrning av gemensamhetslokalen/övernattningslägenheten har ändrats. Detta då styrelsen och personal behöver komma in i lokalen på dagtid, bland annat för underhåll. Förändringen innebär att medlem som bokar lokalen får tillgång till den klockan 14.00 den bokade dagen till klockan 10.00 dagen efter. Om medlem önskar ha tillgång till lokalen innan klockan 14.00 eller efter klockan 10.00 dagen efter så behöver kontakt tas med styrelsen.  

 

Poolen stänger för säsongen

Tack vare det fantastiska engagemanget i poolgruppen har vi lyckats ha poolen öppen i princip varje dag mellan slutet av maj till nu. Eftersom det nu blir kallare väder har styrelsen beslutat att stänga poolen för säsongen. Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar i poolgruppen för det fantastiska arbete de gjort under säsongen.

 

Debitering av förbrukad el

Idag debiteras medlemmarna en eltaxa som ligger under marknadspris vilket innebär att föreningen ”subventionerar” medlemmarnas elförbrukning. Styrelsen har därför beslutat att debiteringen av el istället skall baseras det marknadspris som gällt det föregående kvartalet.

 

Motioner till ordinarie stämman

Måndagen den 9 december så äger den ordinarie föreningsstämman rum och till den stämman har alla medlemmar rätt att lämna förslag (motioner). För att styrelsen ska hinna behandla motionerna, d v s ta fram ett yttrande och förslag till beslut så behöver dessa motioner vara hos styrelsen senast den 20 oktober. Du skickar motioner till styrelsen via mail eller i vårt postfack på Klädesvägen 42. Om du önskar hjälp med att formulera motionen vänligen tag kontakt med styrelsen så skickar vi dig en mall. 

 

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler. 

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/