Nyheter

Nyhetsbrev september 2019

Ny portkod från och med 2 september

Från och med den 2 september har vi ny portkod. Den har aviserats i samtliga brevlådor men om du  saknar information om den nya koden så kontaktar du styrelsen.

 

Arbetet med övernattningslägenheten/gemensamhetslokalen

Styrelsen har hittat en lösning på var städfirman kan ha sitt förråd så de slipper ha tillgång till vår övernattningslägenhet/gemensamhetslokal. Arbetet pågår nu med att göra iordning det nya städförrådet. Styrelsen tittar också på en annan lösning för hur medlemmar som hyr lokalen ska komma in i den. Styrelsen ser gärna en lösning där det är möjligt att låsa lokalen när man är inne i den samt att det kommer vara personliga brickor som används för att komma in i lokalen. På så sätt så kan styrelsen få fram vem som gått in i lokalen och när. Styrelsen kommer också köpa in ett värdeskyddsskåp där den som hyr lokalen kan förvara värdesaker.

 

15-minuters parkeringar och farthinder på vägen närmast spåret

Som flera medlemmar noterat så har vi ett par 15-minutersparkeringar längs Klädesvägen 28-36. Om dessa används så skapar det trafikproblem. Skälet till att dessa satts upp är myndighetskrav på att det ska finnas parkering tillgängligt inom ett visst avstånd till porten. Styrelsen har tittat på alternativa platser för dessa parkeringar. Det förslag som styrelsen nu arbetar med är att ta bort de cykelställ som finns och där skapa utrymme för dessa parkeringar. Styrelsens bedömning är att de cykelställ och de cykelrum vi har inom fastigheten är fullt tillräckliga. 

Styrelsen har också beslutat att sätta upp farthinder längs Klädesvägen 28-36. Dessa är beställda och sätts upp inom kort.  Tills dess så uppmanar vi alla medlemmar som kör bil att hålla låg hastighet inom fastigheten.

 

Ljusavskärmningen

Enligt gällande detaljplan så ska ljusavskärmningen t o m hus 3 (Klädesvägen 38) bestå av växtligheter. Utredningar som har gjorts visar att det inte är tillräckligt med jord/utrymme varför en landskapsarkitekt fått uppdraget att ta fram förslag på annan lösning, ex gunnebostängsel med någon form av väv.

Styrelsen har begärt att få offert på en komplettering av denna ljusavskärmning så att den skulle kunna gå längs hela vår fastighet som vetter mot tunnelbanan. Styrelsen återkommer med mer information om lösningen är möjlig och priset acceptabelt.

 

Vaktmästare på timme

För att minska våra driftskostnader och få mer ordning i föreningen så har styrelsen beslutat att på prov under hösten timanställa en vaktmästare. Han heter Arne Silvennoinen och kommer initialt att vara i föreningen cirka en dag i månaden. Han kommer då se till att återvinningsrummet görs iordning så vi slipper beställa kostsamma bortforslingar och rengöringar, plocka bort skräp på innergården, runt fastigheten och i våra källarutrymmen samt vara behjälplig i diverse projekt som innebär montering/byggande.  

Vid årsskiftet kommer styrelsen utvärdera detta för att se om ett alternativ kan vara att utöka vaktmästartjänsten för att kunna få ner våra kostnader för den tekniska förvaltningen.

 

Kollektivt bostadsrättstillägg

Styrelsen ser över möjligheten att upphandla ett kollektivt bostadsrättstillägg så att detta ingår i avgiften till föreningen. Detta innebär i så fall att du som medlem inte behöver detta tillägg på din hemförsäkring. Idag måste alla medlemmar ha ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Det kostar cirka 300 kronor per år, beroende på vilket försäkringsbolag det är. Om du saknar en sådan så kan det få stora konsekvenser för dig om det är du som anses vara vållande till en skada som påverkar fastigheten eller dina grannars lägenhet.   

Genom att ha ett kollektivt bostadsrättstillägg så säkerställer vi att inga medlemmar missar denna försäkring samtidigt som medlemmarna spar cirka 300 kronor per år på att slippa ha tillägget till sin hemförsäkring.

Detta kommer att tas med i förslaget till nya stadgar och om stämman säger ja till förslaget så kan det börja gälla från årsskiftet.

 

Ny elleverantör

Styrelsen har beslutat att upphandla Mälarenergi som ny elleverantör vilket kommer att minska kostnaderna i föreningen med cirka 100 000 kronor per år. Detta kommer dock inte att minska medlemmarnas elkostnader då föreningen idag ”subventionerar” elkostnaden per lägenhet. Styrelsens ambition är att föreningen inte ska subventionera elkostnaden för medlemmarna så med denna upphandling minskas kostnaden utan att vi kraftigt behöver höja elavgiften för medlemmarna.

Med Mälarenergi får vi 100% förnybar el.

 

Poolbil

Styrelsen påminner också om att föreningen har en poolbil som är möjlig för medlemmarna att hyra. Idag är det väldigt få som nyttjar denna möjlighet vilket gör att det blir en kostnad för föreningen. Om inte nyttjandet av poolbilen ökar så kommer styrelsen överväga att säga upp poolbilen när avtalet löper ut.  

 

Motioner till ordinarie stämman

Måndagen den 9 december så äger den ordinarie föreningsstämman rum och till den stämman har alla medlemmar rätt att lämna förslag (motioner). För att styrelsen ska hinna behandla motionerna, d v s ta fram ett yttrande och förslag till beslut så behöver dessa motioner vara hos styrelsen senast den 20 oktober. Du skickar motioner till styrelsen via mail eller i vårt postfack på Klädesvägen 42. Om du önskar hjälp med att formulera motionen vänligen tag kontakt med styrelsen så skickar vi dig en mall.  

 

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler.

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/