Nyheter

Nyhetsbrev augusti 2019

Parkeringar

Styrelsen tittar på möjligheten att skapa ett antal besöksparkeringar inom området. Dessa kommer vara i form av betalparkeringar där betalning sker via SMS eller parksters app. Styrelsen återkommer med mer information längre fram om detta.

Styrelsen har också blivit uppmärksammad på att de 15-minutersparkeringar som föreningen har och som är till för på- och avlastning har missbrukats och använts för längre tids parkering. I vissa fall för parkering i flera dagar. Under sommaren har styrelsen haft dialog med Parkando som ansvarar för parkeringarna i området och de har intensifierat parkeringsövervakningen i området. Under sommaren har ett flertal bilar erhållit kontrollavgift och styrelsen vill därför uppmärksamma alla medlemmar på att det nu är en mer regelbunden kontroll av parkeringarna i området och att ni säkerställer att era besökare använder de betalparkeringar som finns i Bromma då det är ökad risk för kontrollavgift att inte följa parkeringsreglerna inom föreningens område.

Poolgruppen

Vi har haft möjlighet att hålla poolen öppen samtliga dagar under juni och juli vilket vi ska ge poolgruppen en stor eloge för. Vi vill gärna kunna hålla poolen öppen även under augusti månad men då krävs att det är fler som deltar i poolgruppens arbete. Om du är intresserad av att hjälpa till tag gärna kontakt med styrelsen eller gå med i facebookgruppen ”Poolgruppen Bromma Tracks”.

Aktuella datum

Glöm inte att notera den 12 november i din kalender för extra stämma om reviderade stadgar samt den 9 december för ordinarie föreningsstämma där vi bland annat väljer ny styrelse. Samtliga stämmor äger rum klockan 18.30 och i Kyrkan vi Brommaplan. 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/