Nyheter

Nyhetsbrev sommaren 2019

Nyckelservice

Idag har föreningen avtal med Sickla Låsteknik dit du vänder dig om du önskar beställa extra nycklar. Flera medlemmar har framfört önskemål om att föreningen ska byta till en leverantör närmare Bromma. Styrelsen har diskuterat frågan och gjort bedömningen att det inte är aktuellt att byta leverantör under garantitiden.

Styrelsen vill också upplysa medlemmarna om att det är möjligt att beställa extra nycklar mot postförskott och på så sätt slippa behöva åka till Sickla Låsteknik vid Globen. Kostnaden för postförskott står medlemmarna själva för.  

Upphandling av ny elleverantör

Inför att nuvarande avtal med föreningens elleverantör går ut så har styrelsen tagit in offerter från flera leverantörer. Styrelsen har nu beslutat att byta leverantör. Det nya avtalet kommer att gälla från och med 1 oktober 2019.

Genom detta byte räknar styrelsen med att minska föreningens elkostnader med 20 procent vilket motsvarar ungefär 100 000 kronor per år.

Ordningsregler för poolen

Det är fantastiskt att se att poolen är så uppskattad och väl använd. Den är verkligen en tillgång för föreningen och oss medlemmar. Styrelsen påminner om de ordningsregler som gäller för poolen och som du kan ta del av på föreningens hemsida. Bland annat är det inte tillåtet att ha föremål av glas vid poolen med hänsyn till olycksrisken och det är inte tillåtet att äta inom poolområdet.

Återvinningsrummet

Med anledning av de återkommande problemen med ordningen i återvinningsrummet så har styrelsen beslutat att på försök begränsa öppettiderna. Styrelsen kommer att återkomma längre fram med vilka dagar och tider som återvinningsrummet kommer hålla öppet. Övriga dagar och tider kommer medlemmarna hänvisas till Bromma återvinningscentral på Linta gårdsväg 16. Tills styrelsen meddelat den nya information så är återvinningsrummet öppet som vanligt.

Kommande stämmor

Styrelsen har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma tisdagen den 12 november klockan 18.30. Särskild kallelse kommer separat. Bland annat kommer då styrelsen föreslå reviderade stadgar samt förslag till att en avgift till föreningen tas ut vid andrahandsuthyrning. Vid stämman kommer också ett första förslag till budget och prioriteringar för investeringar kommande år att presenteras.

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 9 december klockan 18.30. Notera gärna båda dessa dagar i era almanackor redan nu. Kallelser kommer separat i enlighet med stadgarnas regler.

Samtliga stämmor kommer att äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

GLAD SOMMAR ÖNSKAR STYRELSEN!