Nyheter

Nyhetsbrev juni 2019

Aktuellt från styrelsen

Vi vet att det finns stora och höga förväntningar på vad styrelsen ska kunna åstadkomma nu när vi boende äntligen fått ta över föreningen. Vi vill därför informera er om den prioritering som styrelsen satt för sitt arbete till den ordinarie årsstämman i december.

Vi har tre stora utmaningar som prioriteras av styrelsen. Dels handlar det om att säkerställa att det beslut som fattades på den extra föreningsstämman att riva upp markförsäljningen också genomförs. Med stor sannolikhet så kommer stämmans beslut att bli föremål för rättslig prövning vilket styrelsen har beredskap för. 

Vidare kommer styrelsen säkerställa att föreningen har anlitat rätt kompetens inför den tvåårsbesiktning som ska genomföras i mars nästa år. Detta för att säkerställa att de påpekanden som finns också åtgärdas av byggaren.  Styrelsen kommer anlita särskild konsult för detta arbete.

Slutligen är det styrelsens tydliga ambition att få kontroll på föreningens kostnader med målsättningen att få ned de ”onödiga kostnaderna”. Detta för att få ekonomiskt utrymme att prioritera investeringar och insatser som ökar vår trivsel och säkerhet. Genom att ha kontroll på kostnaderna är det styrelsens målsättning att klara framtida investeringar utan att behöva höja avgiften.   

Styrelsen har för avsikt att på en kommande föreningsstämma redovisa arbetet med ekonomin samt en plan för investeringarna.

 

Avgift för avier per post

Från och med den 1 augusti 2019 kommer föreningen ta ut en avgift för avier som skickas med post. Avgiften kommer vara på 7,50 kronor per avi  vilket är självkostnaden för porto. 

Vi ser gärna att avier skickas med e-post. Om du inte önskar betala den särskilda avgiften så tag kontakt med Ekerö Redovisningsbyrå  . Ange vilken förening (Brf Bromma Tracks) och lägenhetsnummer du har.

 

Information om tidigare gjord radonmätning

Radonmätningar genomfördes i ett urval av lägenheter mellan den 25 januari och 11 april 2018.

Gränsvärdet för radon enligt BBR är 200 Bq/m3 och samtliga radonmätningar visar halter betydligt under detta gränsvärde.

Om du vet att det genomfördes en radonmätning i din lägenhet och du önskar ta del av resultatet för den så kan du ta kontakt med styrelsen på

 

Rabatt på tapeter och målarfärg

Bostadsrättsföreningen har blivit medlem i Fastighetsägarna vilket innebär att vi medlemmar kan få rabatt hos Måleributiken i Alvik. Vi får där 20 procent rabatt på lagervaror och 10 procent rabatt på beställningsvaror. Medlemsrabatten gäller på ordinarie priser och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Rabatten gäller ej på nettoprissatta varor.

Uppge i butikens kassa att bostadsrättsföreningen är medlem i Fastighetsägarna samt medlemsnummer 62248.

 

Föreningens e-post

Vi har förstått att de mail som styrelsen skickar från e-postadressen har en tendens att hamna i skäpposten så ta gärna för vana att titta i skräpposten då och då, inte minst om du skickar mail till styrelsen och väntar på svar.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/