Nyheter

Nyhetsbrev - maj 2019

Ny styrelse

Vid en extra stämma den 24 april så valdes en ny styrelse för föreningen. Styrelsen vill tacka för det förtroende som ni medlemmar gett oss och vi ska göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl. Styrelsen har nu konstituerat sig enligt följande;

Robert Noord, ordförande

Andreas Hallbeck, vice ordförande

Angelica Nordström, kassör

Siavoush Fallahi, sekreterare

Pierre Khalil, suppleant och vice kassör

David Östling, suppleant

Dick Bennich, suppleant

Ni når styrelsen på e-post;

Beslut om att upphäva tidigare beslut

Vid en extra stämma den 24 april så beslutades enhälligt att upphäva det tidigare stämmobeslutet från den 13 juni 2018 att sälja del av fastigheten Stockholm Linneduken 1 samt att återkalla ansökan om planbesked. Vidare beslutade stämman att medge talan i mål T 12218-18.

Styrelsen håller nu på att verkställa stämmans beslut.

Återvinningsrummet

Styrelsen har beslutat om en extra tömning av återvinningsrummet då det ligger grovsopor och elektronik i rummet som INTE ska slängas i återvinningsrummet. Medlemmar ansvarar själva för att grovsopor och elektronik transporteras till Bromma återvinningsstation. Kostnaden för varje extra tömning är mellan 2 000 – 3000 kronor. Styrelsen kommer under året att arbeta fram en strategi för hur vi ska få ordning på återvinningsrummet som presenteras för medlemmarna på en kommande stämma eller informationsmöte. Har du förslag på vad föreningen kan göra för att få ordning på återvinningsrummet och hålla kostnaderna nere så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.

Öppning av poolen

Preliminärt datum för öppning av poolen är lördagen den 25 maj. Styrelsen återkommer med information och inbjudan till öppningen. Förra året lyckades vi hålla poolen öppen alla dagar under säsong vilket var fantastiskt. Vi har samma ambition i år men en förutsättning för detta är att det finns medlemmar som är beredd att engagera sig i poolgruppen och där hjälpa till med provtagning, öppning och stängning. Anmäl ditt intresse till eller i facebookgruppen.

Fasaden på fastigheten

Som flera medlemmar noterat så blev det i vintras en skada på fasaden i samband med att plogning skedde. Måndagen den 13 maj har entreprenören Berg och landskap bokat in åtgärd. Arbetet går på underentreprenörens försäkring.

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Bilder på föreningen

Vi behöver fina bilder på vårt område och föreningen som vi kan lägga ut på vår hemsida. Om du har tagit en bild som vi kan få använda till hemsidan så får du gärna maila till oss i styrelsen.