Nyheter

Container för grovsopor tillgänglig den 23-26 September

Föreningen har hyrt in en container för insamling av grovsopor den 23-26 September. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

I samband med detta kommer föreningen också göra en städning av allmänna utrymmen. Saker som placerats i trapphus och i allmänna utrymmen i källarplan kommer att plockas bort och slängas. Kan föreningen identifiera ägarna av grovsoporna som felaktigt placerats i allmänna utrymmen kommer dessa debiteras föreningens självkostnad för bortforsling.

Följande får INTE slängas i container;

 

 • Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri
 • Kylmöbler
 • Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Bekämpningsmedel
 • Frätande ämnen
 • Färgrester, lösningsmedel och lim
 • Asbest
 • Explosivt avfall
 • Stoft och aska
 • Riskavfall
 • Oljor
 • Batterier
 • Bildäck

 

Datum för föreningsstämma och extra föreningsstämma

Boka in måndagen den 6 december klockan 18.00 för årsmöte i Brf Bromma Tracks. Årsmötet kommer äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

Till årsmötet har alla medlemmar rätt att väcka förslag. Önskar ni få ett förslag behandlat på årsmötet måste förslaget vara inlämnat till styrelsen senast oktober månads utgång. Förslag mailas till styrelsen på eller lämnas i föreningens postfack på Klädesvägen 42.

Till detta årsmöte kommer styrelsen föreslå reviderade stadgar. Detta efter rekommendation från föreningens revisor. Rekommendationen är att föreningen tar bort avsättningen till yttre fond och att reservering för framtida underhåll istället görs genom amortering enligt ekonomisk plan.

För att ändra föreningens stadgar krävs beslut vid två stämmor. Antar stämman den föreslagna förändringen kommer styrelsen kalla till en extra stämma torsdagen den 16 december för att bekräfta stadgeändringen.

 

Nominera kandidater till styrelsen

Har du förslag på kandidater till styrelsen ska dessa lämnas till valberedningen på mail senast den 31 oktober.

 

Poolen stänger för säsongen söndagen den 5 september

Poolen stänger för säsongen söndagen den 5 september. Då vi behöver utföra ljudmätningar i teknikrummet för poolen kommer inte poolen tömmas på en gång utan vara vattenfylld ytterlighare ett litet tag tills dess ljudmätning kunnat utföras.  

 

Dubbelparkering är inte tillåten på parkeringsplatser inom föreningen

Styrelsen påminner om att dubbelparkering (bil+mc) inte är tillåten på parkeringsplatser inom föreningen. Det finns särsilda parkeringsplatser för mc att hyra i föreningens garage. Önskar du sådan plats ansöker du på föreningens hemsida.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.

På grund av arbete i poolens teknikrum tisdagen den 6 juli behöver vi hålla poolen stängd. Vi hoppas att arbetet bli klart så vi kan öppna senare på kvällen. 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen  

Vi har idag fått meddelande från WSP att de behöver flytta på dagen för borrning. Detta innebär att lokalgatan Klädesvägen 28-36 INTE kommer att stängas av för biltrafik torsdagen den 17 juni. Vi återkommer med information när det blir aktuellt. 

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Lokalgatan Klädesvägen 28-36 stängs av för biltrafik torsdagen den 17 juni

Torsdagen den 17 juni kommer lokalgatan Klädesvägen 28-36 att stängas av för biltrafik då WSP utreder åtgärder mot stomljud från tunnelbanan. Mätningar kommer att genomföras genom att WSP borrar genom marklagren mellan byggnaden och spåren för att där mäta vibrationer. Det kommer då att komma en borrigg som borrar två hål i vägen. Under den tid borrning sker kommer lokalgatan behöva spärras av.

Detta innebär att infart till markparkering och besöksparkering får ske där nuvarande utfart är. Då det blir mötande trafik på enkelriktad väg uppmanar vi alla bilister att köra extra försiktigt denna dag.

Åtgärder efter efterbesiktning

SSM planerar att påbörja åtgärderna från efterbesiktningen vecka 25. Särskild avisering kommer. Ni uppmanas att vara hemma den aktuella dagen och om det inte går ska ni ställa dörren i serviceläge. Det är enbart åtgärder som finns upptagna i protokollet som kommer att utföras. Bifogat finner ni protokollet från ert trapphus och där hittar ni protokollet från er lägenhet. 

 

Enbart hushållssopor får slängas i sopnedkasten

Styrelsen påminner om att det enbart är hushållssopor som får slängas i sopnedkasten. Slängs grovsopor eller material som ska slängas i återvinningsrummet ned i sopnedkasten orsakar detta stopp. Kostnaden för dessa stopp debiteras bostadsrättsinnehavare som orsakat stoppet genom att slänga felaktiga sopor där. Det kan innebär en kostnad på cirka 3 000 kronor.

 

Föreningens trivsel- och ordningsregler

På föreningens hemsida kan ni läsa om vilka trivsel- och ordningsregler som gäller i föreningen. Vi påminner om att endast grillning med el- eller gasolgrill är tillåtet på balkong och uteplats. För allas trevnad bör rökning på balkongen undvikas och det är strängt förbjudet att slänga fimpar från balkongen eller på föreningens mark. Vi påminner också om att rökning på innergården inte är tillåtet.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

 

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.

Koden tas bort den 14 maj

Från och med den 14 maj kommer det inte längre vara möjligt att komma in i föreningens fastighet med kod. Detta gäller samtliga ställen där det idag går att komma in med kod. Enda sättet att komma in är då med personlig bricka eller att genom porttelefonen kontakta bostadsrättsinnehavaren och bli insläppt.

 

Har du inte anmält ditt namn och telefonnummer till porttelefonen gör du det till

 

Låsservice

Föreningen har flyttat låsservicen från Sickla lås Johanneshov till Great Security i Abrahamsberg. Behöver du beställa nycklar eller personliga brickor gör du det hos dem. Kostnaden för att beställa nya brickor och nycklar ligger på bostadsrättsinnehavaren.

 

Adressen är Abrahamsbergsvägen 2 (strax bredvid T-banestationen Abrahamsberg). Du når dem på mail eller på nummer 08-25 00 42. Öppettider hittar du på deras hemsida.

 

Poolen öppnar den 29 maj

Vår fantastiska poolgrupp arbetar för fullt med att göra iordning poolen för årets säsong. I år kommer bland annat trädäcket att slipas. Preliminärt datum för öppning av poolen är lördagen den 29 maj.

 

En förutsättning för att hålla poolen öppen är att det finns medlemmar som ställer upp och engagerar sig i poolgruppen. Är du intresserad av att hjälpa till kontaktar du styrelsen.

 

Skylt för Reklam tack/Ej reklam tack

Om ni önskar beställa en skylt för Reklam tack/Ej reklam tack till er postlåda kontaktar du styrelsen. Du anger där namn och ditt lägenhetsnummer (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr).

 

Hundar i Brf Bromma Tracks

Många i föreningen har skaffat hund vilket är mycket roligt men styrelsen vill påminna om att rastning av hundar INTE får ske på innergården.

 

Vi uppmanar er som är hundägare att gärna gå med i facebookgruppen ”Hundarna på Klädesvägen”

 

Vik ihop kartongerna i återvinningsrummet

Med allt fler som arbetar hemma och allt fler som beställer varor på internet så ser vi en tydlig ökning av antalet kartonger som slängs i återvinningsrummet. Det är positivt att de slängs i återvinningsrummet men vi uppmanar alla medlemmar att hjälpas åt att vika ihop kartonger som ni slänger. På så sätt får mer plats och vi får bättre ordning i återvinningsrummet.

 

Vi påminner också om att återvinningsrummet är kamerövervakat och att de som felaktigt placerar grovsopor (ex. möbler och större elektronikprylar) i återvinningsrummet debiteras den kostnad föreningen har för bortforsling. Även saker som placeras på golvet debiteras. Varje vecka debiterar föreningen medlemmar för dessa felaktigt placerade grovsopor.

 

Besöksparkeringarna i garaget är borttagna

Styrelsen påminner om att som ett led i vårt säkerhetsarbete har besöksparkeringarna i garaget tagits bort. Besöksparkering finns numera enbart på ytan bakom Klädesvägen 38.

 

Nytt aviseringssystem för parkeringsplatserna

Från och med maj har Fastighetsägarna service ett nytt aviseringssystem för parkeringsplatserna. Det innebär att avin för juni – som de med parkeringsplats får första veckan i maj – kommer att skickas via Kivra för de som använder det. Annars kommer avin på posten.

Även för de som idag har autogiro kommer avin för juni via Kivra eller per post. Dessutom mejlar Fastighetsägarna service avin till er. Om ni får dubbla avier ska ni bara betala en av dem.

De som har autogiro kommer att få dem aktiva igen fr o m den avi som avser juli. I fortsättningen kommer Fastighetsägarna service att skicka ut avierna kvartalsvis. I början av juni kommer tre avier för månaderna juli–september.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Fastighetsägarna service på 08-617 76 00 eller .

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”. Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

 

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.