Nyheter

För att undvika att jord stänker in på uteplatserna testar våra fastighetsskötare en konstruktion över planteringarna som ska förhindra jordstänk in på uteplatserna vid kraftigt regn samt skydda mot snön under vinstersäsongen. Förhoppningen är att detta skydd ska göra att den murgröna föreningen planterat ska ta sig bättre och som ska förhindra jordstänk även på sommaren. 

 

 

Var tredje år ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomföras och senast föreningen lät utföra en sådan var 2021 så nu är det dags igen.

Vid OVK behöver föreningen tillträde till samtliga lägenheter för att kunna kontrollera ventilationen. Nedan ser ni de dagar och tider som gäller för respektive trapphus. Besiktningen beräknas pågå mellan 08.00-16.00. Om ni inte kan vara hemma den aktuella dagen behöver ni sätta dörren i serviceläge.
 
27/11 - Klädesvägen 42
29/11 - Klädesvägen 40
1/12 - Klädesvägen 38
11/12 - Klädesvägen 36-34
13/12 - Klädesvägen 32-28

Finnas det frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Onsdagen den 18 Oktober kommer Spol & sug rengöra föreningens dagvattenbrunnar på innergården samt runt fastigheten.

De parkeringsplatser som som har dagvattenbrunn på sin plats behöver flytta bilen den aktuella dagen.

Höjd avgift från 1 januari 2023

På grund av fortsatt ökade drifts- och räntekostnader har styrelsen beslutat att från och med 1 januari 2024 höja avgifterna med 10%. Beslutet i styrelsen var inte enhälligt.

Bakgrunden till avgiftshöjningen är dels att under 2024 kommer ytterligare ett av föreningens större lån att bindas om från en ränta på idag runt 0,5% till en betydligt högre ränta. Idag ligger räntorna på föreningens fastighetslån strax över 4,6% och flera bedömare spår att Riksbanken kommer höja räntan ytterligare under hösten.

Utöver ökade räntekostnader ser vi fortsatt ökade driftskostnader. Bland annat har föreningen fått en avisering om en höjning av att fjärrvärmepriset med 12% från och med årsskiftet. Detta har styrelsen inte accepterat och begärt förhandling med leverantören. Att förhindra höjningen är svårt men styrelsen kommer göra allt som är möjligt för att förhindra en sådan kraftig höjning.

Styrelsen är väl medveten om svårigheterna många har med kraftigt ökade boendekostnader då de flesta av oss har egna lån på bostadsrätten men bedömningen från majoriteten i styrelsen är att denna avgiftshöjning ger föreningen bättre möjligheter att möta de ökade kostnader föreningen står inför nästa år. Vi håller nu tummarna att de prognoser som pekar på ett slut med räntehöjningarna nästa år och att vi till och med kan få börja se en utveckling där Riksbanken inleder sänkningar av räntan nästa år.  

Garantiåtgärder

Under våren genomfördes flera entreprenadbesiktningar. Flera fel har noterats vid de tre besiktningarna och för vilka besiktningsmännen bedömt att SSM ansvarar, bland annat:

  • Felaktigt utförande av och montage i schakt-/slitsbottnar.
  • Fel vad gäller ventilationen i tvättstugan.
  • Bubblor på brandklassade fönsterglas.
  • Fel spishäll.
  • Fuktfläckar på fasader och sprickor i balkongplattor.
  • Stomljudstörning.
  • Ljudstörning i lägenhet från poolens teknikrum.
  • Avloppsledning från handfat glider isär.
  • Kvarstående fel från slutbesiktningen avseende rörarbeten.

Föreningen har en pågående dialog med SSM om avhjälpande av felen noterade vid besiktningarna. SSM medger att avhjälpa många fel, men bestrider även att avhjälpa flera av felen noterade vid besiktningarna. Föreningen företräds av entreprenadjurist från Fastighetsägarna Service i kontakterna med SSM. Föreningen har blivit beviljad rättsskydd av Brandkontoret i ärendet.

SSM har under våren utfört åtgärder för att komma till rätta med stomljudstörning i en lägenhet. Åtgärderna, som utförts under den aktuella lägenheten, har tagits fram av konsultföretaget WSP Sverige AB (”WSP”), som SSM anlitat i frågan. Föreningen har i en dom från Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen i mars 2023 blivit förelagd att åtgärda bristen med stomljudstörningen i den lägenheten. WSP har i september 2023, efter den utförda åtgärden, utfört mätningar och kontroll av stomljudet i den aktuella lägenheten. Föreningen har haft stora problem med att få tillträde till att utföra mätningar i den lägenheten. Tvist pågår nu mellan Föreningen och bostadsrättshavaren till den lägenheten om förverkande av bostadsrätten. Föreningen företräds i den tvisten av fastighetsjurist från Fastighetsägarna Service, och har blivit beviljad rättsskydd av Brandkontoret även i det ärendet.

Vid föreningens årsmöte den 11 december kommer entreprenadjurist Nämi Sandart medverka och berätta mer om processen framåt och svara på eventuella frågor.

Poolbilen

Vi påminner om att poolbilen ska parkeras på handikapplatsen i garaget. Detta då det uppstått ett flertal parkeringsskador vid den tidigare platsen. Flera medlemmar har också påpekat att det är vanligt att bilen bokas och sedan avbokas nån timme innan den bokade tiden. Detta gör att tillgängligheten minskar avsevärt och föreningen tappar intäkter. Boka enbart poolbilen om du verkligen behöver den.

Nu på måndag den 11 september kommer fastighetsskötarna påbörja filterbyte samt rengöring av ventilationsaggregaten i föreningens teknikrum. Under tiden byte och rengöring pågår kommer ventilationen att stängas av.

För att inte ventilationen ska vara avstängd allt för lång tid kommer detta ske vid flera tillfällen. Avisering kommer även inför nästa tillfälle. Nedan ser ni när arbete beräknas pågå och då ventilationen stängs av.

Klädesvägen 42                        Måndagen den 11:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 40                        Tisdagen den 12:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 38                        Onsdagen den 13:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 34 & 36               Torsdagen den 14:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 28, 30 och 32     Fredagen den 15:e september mellan 10.00 – 12.00