Nyheter

Var granar ska slängas

Snart är det tjugondag Knut och då kastas enligt traditionen granen ut. Granen ska dock inte kastas ut på vår innergård eller någon annanstans på föreningens mark. Den ska heller inte i kastas i återvinningsrummet.

Granar lämnas vid Bromma återvinningsstation på Linta Gårdsväg 16 eller vid de särskilda graninsamlingar som anordnas vissa dagar och tider runt om i Stockholm. Närmaste ställe för oss är vid T-banan i Abrahamsberg där insamling sker följande tider;

lördag 8 januari, kl. 13.30-14.30

söndag 9 januari, kl. 13.30-14.30

lördag 22 januari, kl. 13.30-14.30

söndag 23 januari, kl. 13.30-14.30

 

Böter för ringa nedskräpning

Från och med årsskiftet är det straffbart att skräpa ner med till exempel en cigarettfimp, snus eller ett tuggummi. Straffet för ringa nedskräpningsförseelse är 800 kr i penningböter. Detta gäller även föreningens mark där skräp, cigarettfimpar och använt snus inte får kastas.

Styrelsen påminner också om att det INTE är tillåtet att röka på innergården eller i portarna till vår fastighet.

 

Säkerställ att vi har rätt mailadress till dig

Styrelsen skickar regelbundet ut information via mail till alla medlemmar. Se till att vi har rätt mailadress till dig. Maila styrelsen om du byter mailadress eller inte får några nyhetsbrev. Du mailar till . Vi vet också att styrelsens mail ibland hamnar i skräpposten så ta gärna för vana att titta där om du kontaktar styrelsen. Då missar du inte någon information från föreningen eller svar från styrelsen.

 

Inför nyårsafton påminner styrelsen vänligt om att det inte är tillåtet att skjuta upp fyrverkerier på föreningens mark (tättbebyggt område). Detta då risken att människor, djur eller egendom skadas är stor. Föreningens mark är innergården, besöksparkeringen samt vägen runt fastigheten.

Styrelsen önskar alla ett gott nytt år!

 

Fyrverkerier vid högtider eller evenemang - Region Gotland

Inför årsstämman den 6 december väljer valberedningen att föreslå följande kandidater till styrelsen:

● Robert Noord
● Madeleine Mjöberg
● Siavoush Fallahi
● Linda Spolén
● Peter Lindström

Motivering:
Nuvarande styrelse har gjort en otroligt bra insats med arbete i föreningen under årets gång. Vi vill i största möjliga utsträckning föreslå att nuvarande medlemmar sitter kvar. Vi vill sända ett stort tack till Maral Saffar som valt att inte fortsätta i styrelseposten och föreslår att tillsätta Peter Lindström som vi tror kommer kunna tillföra styrelsen mycket.

Enligt § 32 i föreningens stadgar kan styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Valberedningen tycker att en mindre men effektiv styrelse har fungerat bra och har valt att därför föreslå nästa års styrelse i linje med det.

Med vänlig hälsning,
Bromma Tracks valberedning
Vida Huynh, Sten Axelsson och Peter Jihem

Nominera kandidater till valberedningen
Vid föreningsstämman ska en valberedning utses som har den viktiga uppgiften att föreslå ny styrelse vid föreningsstämman 2023. Är du intresserad av att arbeta i valberedningen eller föreslå någon som du tror skulle göra ett bra jobb i valberedningen vänligen skicka in förslag på  senast den 5 december så tas förslaget upp för behandling på föreningsstämman. Det är också möjligt att direkt på föreningsstämman föreslå personer till valbereedningen. 

Nya rutiner för felanmälan

Styrelsen har infört nya rutiner för felanmälan. Om din felanmälan gäller allmänna ytor och fel som föreningen ansvarar för görs felanmälan till 

Vid felanmälan ska du uppge;

 • Ditt namn
 • Ditt lägenhetsnummer (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr)
 • Adress
 • Telefonnummer till dig som anmäler
 • Beskrivning av fel

För felannmälan som gäller ditt egna boende och som du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för kontaktar du Fastighetsägarna service på nummer 08-617 76 00 eller . Deras öppettider är måndag till torsdag 07.00-17.00 och fredag 07.00-16.00.  Observera att kostnader för denna felanmälan debiteras dig som bostadsrättsinnehavare.   

Vid felanmälan till Fastighetsägarna service ska du ange;

 • Brf Bromma Tracks
 • Ditt namn
 • Ditt lägenhetsnummer (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr)
 • Adress
 • Telefonnummer till dig som anmäler
 • Beskrivning av fel

Det är föreningens stadgar som avgör vem som ska stå för kostnad för åtgärd. Där står bland annat att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för lägenhetens inre (väggar, golv, tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster samt de anordningar för vatten, avlopp, elektricitet och ventilation som bostadsrättshavaren försett lägenheten med. 

Problem med hissarna

Felanmälan görs till 020-31 33 33 där Schindler har bemanning dygnet runt.

Akuta fel

Har du en brådskande felanmälan efter kontorstid eller på helger och röda dagar kontaktar du jouren på 08-657 64 50. Jouren ska enbart kontaktas om det finns risk för skada på egendom eller fastighet. Observera att det är stadgarna som avgör om det är föreningen eller bostadsrättsinnehavaren som står för kostnaden för jouruttryckning.

 

Utbildning för användning av föreningens poolbil

Söndagen den 14 november klockan 14.00 genomförs en utbildning för de som är intresserade av att veta hur medlem kan boka föreningens poolbil. Utbildningen äger rum vid poolbilen i garaget. Samtliga som deltar i utbildningen får en värdecheck på 200 kronor som kan användas för att boka poolbilen.

 

Brandvarnare

Inför adventstider är det viktigt att ni kontrollerar att brandvarnaren fungerar. Ni hittar skötselinstruktionerna i föreningens skötselpärm på föreningens hemsida.

Styrelsen påminner om att det är viktigt med ett regelbundet underhåll av brandvarnaren.

 • Testa brandvarnarna varje vecka och försäkra er om att samtliga sammankopplade enheter larmar inom 10 sekunder.
 • Dammsug brandvarnaren regelbundet med en mjuk borste samt torka av utvändigt med en lätt fuktad trasa.
 • Brandvarnaren får ej målas.

En brandvarnare är en känslig livräddande produkt. Brandvarnarens livslängd kan förkortas avsevärt vid ogynnsamma miljöer, felaktig placering och slarv med att regelbundet rengöra och underhålla den. Brist på underhåll kan ge upphov till oönskade larm, ha inverkan på varnarens funktion samt häva garantin.

Om brandvarnaren inte fungerar gör ni en felanmälan på så beställer föreningen en ny.

Styrelsen rekommenderar också att alla lägenhetsinnehavare köper brandsläckare och brandfilt för att snabbt kunna släcka mindre bränder. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.