Nyheter

Med anledning av hyressänkningen för parkeringsplatserna får samtliga som hyr bilplats nya hyresavtal med startdatum 1 april 2021.

Samtliga som betalat den högre hyran under feb-mars får justering på den avi som avser april. Inga nya avier för feb-mars kommer att skickas ut.

För de som eventuellt kastat sina tidigare avier kan se dem på https://parkering.fastighetsagarna.se

Avierna finns även i appen under ”Mina sidor”

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Styrelsen har beslutat om nya lägre avgifter för hyra av parkering. Från och med 1 februari 2021 är avgiften för hyra av plats i garage 950 kronor inklusive moms per månad samt 700 kronor i månaden inklusive moms för plats utomhus.

Är du intresserad av att hyra plats tar du kontakt med Fastighetsägarna service. Kontaktuppgifter hittar du på föreningens hemsida. Se länk nedan.

Kontaktuppgifter

New Year is getting close and the board would therefore like to friendly remind everyone that it isn't allowed to ignite fireworks on the land/estate of the association due to the risk of people, pets and property getting injured. For more information please check the website of the Police on the following link:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/fyrverkerier/

Ny styrelse

Vid den ordinarie föreningsstämman den 8 december valdes en ny styrelse för föreningen. Styrelsen vill tacka för förtroendet som ni medlemmar gett oss och vi ska göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande;

·         Robert Noord, ordförande

Övergripande ansvar och särskilt ansvar för säkerhet, gemensamhetslokalen, städning och bilpoolsbilen

·         Maral Saffar, vice ordförande

Särskilt ansvar för föreningens kommunikation samt sammankallande i poolgruppen

·         Madeleine Mjöberg, kassör

Särskilt ansvar för återvinningsrummet, markskötsel och parkeringar

·         Siavoush Fallahi, sekreterare

Särskilt ansvar för tvättstugan

·         Linda Spolén, fastighetsansvarig

Särskilt ansvar för fastighetsrelaterade frågor samt brandskydd

 

Rapport från föreningsstämman

Tisdagen den 8 december genomfördes den årliga föreningsstämman. Vid stämman behandlades årsredovisningen och både en ny styrelse och en ny valberedning valdes. Till stämman hade det kommit in 10 motioner och stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga motioner.

Detta innebär att föreningen bland annat infört en digital bokning av tvättstugan, en skylt som markerar att föreningens mark är gångfartsområde kommer sättas upp, permanenta farthinder kommer etableras längs Klädesvägen 28-36. Styrelsen meddelade också på stämman att den kommer undersöka möjligheten placera en sandlåda eller lekställning på föreningens mark samt att styrelsen tittat på möjligheten att sänka avgifterna för parkeringsplatserna i syfte att hyra ut alla idag lediga parkeringsplatser.    

 

Testa brandvarnaren och var vaksam med levande ljus

I advents- och jultider är det ett mycket bra tillfälle att testa brandvarnaren och om nödvändigt byta batteri. Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Var också vaksam om du eldar med levande ljus. Det är lätt hänt att glömma släcka ljusen när man går och lägger sig eller går hemifrån.

Vi påminner också om att styrelsen gärna ser att alla medlemmar har en brandsläckare och/eller en brandfilt hemma.

 

Värme och ventilation

Den obligatoriska ventilationskontrollen som genomfördes under hösten blev inte godkänd. Styrelsen går nu tillsammans med Fastighetsägarna service igenom de anmärkningar som finns och jobbar med åtgärderna.

Vi har också fått in anmälningar om att det är kallt i vissa lägenheter. Fastighetsägarna service har tillsatt en särskild grupp som tittar på om det kan vara fel med injusteringar eller vissa element. Styrelsen återkommer med information när vi vet mer.

Säkerställ att vi har rätt mailadress till dig

Styrelsen skickar regelbundet ut information via mail till alla medlemmar. Se till att vi har rätt mailadress till dig. Maila styrelsen om du byter mailadress eller inte får några nyhetsbrev. Du mailar till . Vi vet också att styrelsens mail ibland hamnar i skräpposten så ta gärna för vana att titta där om du kontaktar styrelsen. Då missar du inte någon information från föreningen eller svar från styrelsen.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna På Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt få svar på dina frågor.

 

God Jul och Gott nytt år önskar styrelsen alla medlemmar!