Ordningsregler för utomhuspoolen i Brf Bromma Tracks

 • Poolen är öppen samtliga dagar under perioden juni till augusti (undantag kan förekomma). Poolen öppnar senast klockan 11.00 och stänger 22.00.

 • Poolen är till för medlemmar i Brf Bromma Tracks och deras familjer, samt vid enstaka tillfällen deras gäster.

 • Duscha alltid med tvål och schampo innan du badar. Följs inte detta kommer poolens kemiska värden att förändras vilket kan leda till att poolen behöver stängas.

 • Använd alltid rena badkläder, badkläder som du har använt i en annan pool behöver tvättas innan du får använda dem i föreningens pool. INGA andra kläder är tillåtna i poolen.

 • Bada inte om du är sjuk.

 • Föräldrar ansvarar för barnens säkerhet och att reglerna följs.

 • Barn får endast bada under uppsyn av en vuxen.

 • All badning sker på egen risk.

 • Det är inte tillåtet att dyka i bassängen.

 • Husdjur är inte tillåtna inom poolområdet.

 • Rökning är ej tillåtet inom poolområdet.

 • Observera att rengöring av bassängen kan komma att utföras på måndagar, onsdagar

  eller fredagar någon gång mellan klockan 07.00-16.00.

 • Städa alltid efter dig vid varje besök och lämna inga föremål/ leksaker vid poolen.

 • Det är inte tillåtet att ha föremål av glas vid poolen med hänsyn till olycksrisken.

 • Det är inte tillåtet att äta inom poolområdet.

 • Tänk på ljudnivån så att grannarna inte störs.

 • Ej akut felanmälan av poolen ska göras till poolgruppen alternativt till styrelsen på mail .

  Felanmälan kan bl.a. gälla misstanke om driftfel.

 • Vid akuta ärenden som kan innebära skada finns Cemi tillgängliga på jourtelefon, tel

  070-798 82 54 (OBS numret gäller endast poolen). Vid händelse av olycka i bassängen, så som avföring ska Cemi omedelbart kontaktas.

 • I de fall man misstänker att en olycka har skett är det inte tillåtet att bada i bassängen.

 • Om poolen inte är täckt efter klockan 22.00 så ska poolgruppen kontaktas.