Som medlem rekommenderas du att teckna en hemförsäkring. Från och med den 1 februari 2020 har bostadsrättsföreningen ett kollektivt bostadsrättstiillägg som innebär att du som medlem inte behöver ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för det kollektiva bostadsrättstillägget:

Kollektivt Bostadsrättstillägg från 2020-01-01

 

Vid andrahandsuthyrning
Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla. Ring och kontrollera med ditt bolag.
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.