Valberedningen har som huvuduppgift att till föreningsstämman lämna förslag till styrelse för det kommande verksamhetsåret. Intresseanmälningar och förslag på lämpliga personer till styrelsen ska lämnas till valberedningen senast den sista oktober varje år. 

Önskar du kontakt med valberedningen mailar du dem på

På senaste föreningsstämman valdes Björn Clausson (sammankallande), Sofia Esbjörnsson och Madeleine Mjöberg till ledamöter i valberedningen.