Fastighet

Felannmälan görs till Fastighetsägarna service på nummer 08-617 76 00. Öppettider är måndag till torsdag 07.00-17.00 och fredag 07.00-16.00. Du kan också göra din felanmälan på   

Akuta fel

Akuta ärenden med fara för person eller fastighet anmäls direkt till ouren på nummer 08-657 64 50. Jouren ska enbart kontaktas om det finns risk för skada på egendom eller fastighet. 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112

Internet & Kabel-TV

Comhem Tel. 90 222 
Mån-Fre 08.00-21.00
Lör-Sön 09.00-18.00

E-post: 

Om Du har fel på kabelteve mottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring